Inlichtingendiensten moeten in Europa beter gaan samenwerken en daarom moet er een apart coördinerend instituut worden opgericht, vergelijkbaar met Europol. Dat wil coalitiepartij PvdA.

Diverse partijen toonden zich verbaasd na de verijdelde terreurdaad in de Thalys vorige maand. De dader was in beeld van de Franse inlichtingendiensten, maar kon toch met zware wapens in de trein in België zitten.

Volgens PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt moeten de Europese lidstaten zelf kunnen beslissen over de controle en bevoegdheden van de inlichtingendiensten, maar kan de uitwisseling tussen de diensten een stuk beter.

Hij stelt daarom voor om de inlichtingenuitwisseling tussen landen te coördineren vanuit een nieuw instituut. Zo moet worden voorkomen dat essentiële inlichtingen niet worden uitgewisseld of dat het ene land wel informatie krijgt en het andere land niet.

Zo'n instituut zou volgens Recourt vergelijkbaar zijn met Europol. Via deze organisatie worden grensoverstijgende politieactiviteiten gecoördineerd. "Op deze manier kun je veel makkelijker alle puzzelstukjes bij elkaar pakken zodat je de hele afbeelding kunt zien."

VVD

Coalitiepartner VVD staat "sympathiek" tegenover een apart coördinerend orgaan, maar waarschuwt voor onnodige bureaucratie en twijfelt aan de toegevoegde waarde.

VVD-Kamerlid Ockje Tellegen wil daarom eerst van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) weten welke initiatieven hij heeft ondernomen om de samenwerking tussen de diensten te verbeteren.

Woensdag debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over terrorismebestrijding. Tijdens het debat reageerde SP-Kamerlid Ronald van Raak terughoudend op het voorstel van Recourt.

Volgens de SP'er is het in de eerste plaats van belang dat Europese inlichtingendiensten besluiten hun informatie beter onderling te delen. Volgens hem blijven de diensten "James Bondje" spelen alsof we nog in de Koude Oorlog leven door informatie alleen te leveren als daar ook informatie tegenover staat.

GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman wilde wel stevigere stappen zetten door via een Europese instelling de inlichtingen te coördineren.

Onder vuur

Tijdens het debat kwam Tellegen stevig onder vuur te liggen door de oppositiepartijen. Met name het CDA en de ChristenUnie vielen haar zwaar aan op de eerder voorgenomen bezuinigingen op de AIVD.

Plasterk had namelijk destijds al gezegd dat de bezuinigingen raken aan de staatsveiligheid. Uiteindelijk werden de bezuinigingen onder druk van andere partijen, waaronder de ChristenUnie, weer teruggedraaid.

Volgens Tellegen is de veiligheid echter niet in het geding geweest. CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg vroeg zich vervolgens af of Tellegen een kritisch Rekenkamerrapport over de bezuinigingen wel heeft gelezen.