Achttien rijksmonumenten krijgen subsidie om energiebesparende maatregelen te nemen. Minister Jet Bussemaker (Cultuur) trekt daarvoor de komende twee jaar 10 miljoen euro uit.

Het is soms lastig om musea, kerken, molens, boerderijen en oude fabrieken zo aan te passen dat ze minder energie verbruiken. Het bouwwerk moet zijn cultuurhistorische waarde behouden en herkenbaar blijven. De verduurzaming vergt volgens de minister vaak veel creativiteit.

Het geld gaat onder meer naar de voormalige gevangenis Blokhuispoort in Leeuwarden, die belangrijk is voor de Friese stad als Culturele Hoofdstad in 2018. In het gebouw zitten nu kunstenaars, horeca en een bibliotheek.

Hortus Botanicus

Verder worden de Hermitage Amsterdam en de Hortus Botanicus met elkaar verbonden met 425 meter lange buizen. Daardoor kan het warmteoverschot van de Hermitage naar de plantenkassen van de Hortus stromen. De tuinen leveren juist gekoeld water terug aan de Hermitage, om de kunstwerken te koelen.

Ook de Westergasfabriek en Josephkerk in Amsterdam krijgen geld.