Coalitiepartijen PvdA en VVD zijn het niet eens over de manier waarop de groeiende vraag naar huurwoningen moet worden aangepakt die ontstaat door de toestroom van vluchtelingen.

Volgens de PvdA moeten er meer sociale huurwoningen bij worden gebouwd om aan de vraag te voldoen. De VVD ziet niets in dat plan en wil niet dat er nog meer sociale huurwoningen bijkomen.

"De toename van het aantal vluchtelingen naar Europa mag hier niet leiden tot langere wachtlijsten", zegt PvdA-Kamerlid Jacques Monasch tegen NU.nl.

Hij wil dat het kabinet na de Europese top over de vluchtelingenproblematiek in september harde afspraken maakt met gemeenten, woningcorporaties en bouwers om meer sociale woningen te bouwen.

Coalitiepartner VVD is het met de PvdA eens dat Nederlandse woningzoekenden niet de dupe mogen worden van de voorrangsregeling voor vluchtelingen. "We kunnen de woningvraag niet bolwerken. Ik kan niet uitleggen aan mensen die jaren op de wachtlijst staan dat een vluchteling voorrang krijgt", zegt VVD-Kamerlid Roald van der Linde.

De VVD ziet echter niets in het plan om meer sociale huurwoningen te bouwen. "We hebben er al zat. We moeten nu niet nog meer sociale huurwoningen bouwen want dan blaas je het systeem op", aldus Van der Linde.

Volgens Monasch ligt daar wel het probleem. Er is al langer een tekort aan sociale huurwoningen, omdat woningcorporaties weigeren meer woningen te bouwen, stelt de PvdA’er. “Hierdoor creëren ze een schaarste waardoor de huurprijzen zo hoog blijven.”

Asielverzoeken

Bron: CBS© NU.nl/Jerry Vermanen

Woningnood

Om de woningnood niet nog verder uit de hand te laten lopen wil de PvdA dat gestopt wordt met de sloop van de sociale woningen, kantoorpanden bewoonbaar worden gemaakt en er meer containerwoningen komen. Ook willen de sociaaldemocraten dat de woningcorporaties niet langer ruime en dure sociale woningen bouwen, maar kleinere huizen waarvan de huurprijzen lager liggen en er meer van kunnen worden gebouwd.

"Verruim het aanbod", zegt Monasch. "De wachtlijsten voor Nederlanders zijn nu al enorm."

De VVD pleit ervoor vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsstatus, zoals Syriërs, niet langer als urgent aan te merken. Op basis van de Huisvestingswet krijgen vluchtelingen met een verblijfstatus voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen. 

Kantoorpanden

De liberalen willen alleen de groep van vluchtelingen met een permanente verblijfstatus voorrang geven bij de toewijzing van een woning. Van der Linde wil daarom dat het kabinet het voor gemeenten mogelijk maakt om vluchtelingen met een tijdelijke status onder te brengen in kantoorpanden, leegstaande koopwoningen of containerwoningen.

Dat worden echter geen sociale huurwoningen. "We willen niet meer permanente sociale huurwoningen", zegt Van der Linde.

Woensdag debatteert de Tweede Kamer met minister Stef Blok over de voorrang die vluchtelingen krijgen bij de toewijzing van een huurwoning.