Stedelijke regio’s, zoals Rotterdam-Den Haag, Amsterdam en de regio Eindhoven zouden veel meer taken en de daarbij behorende budgetten van het Rijk moeten krijgen om te kunnen blijven concurreren op de wereldmarkt.

Dat stelt burgemeester Ahmed Aboutaleb dinsdag in de zevende H. J. Schoo-lezing (oud-hoofdredacteur van Elsevier), die hij uitsprak in de Rode Hoed in Amsterdam.

In de lezing geeft de burgemeester zijn visie op de toekomst van Nederland, waarin steden en gemeenten het veel meer voor het zeggen krijgen. 

Met nationale en internationale voorbeelden onderbouwt hij zijn kijk op de verandering die volgens hem moet worden ingezet. ''Ik roep de regering en parlement op de ontwikkeling van metropoolregio's in woord en daad met kracht te ondersteunen, voor onze welvaart en in het landsbelang.''

Creativiteit

De creativiteit en economische kracht zit wat hem betreft in de stedelijke regio's. Daar komt bij dat er ook op straatniveau veel meer wordt ingespeeld op wensen van burgers.

Volgens Aboutaleb zijn de steden en stedelijke regio’s nog te veel een uitvoeringskantoor van het rijksbeleid: ''De bestuurlijke structuur van Nederland is een piramide, met bovenin het Rijk en onderin de lokale overheden, Mijn voorstel is om die piramide om te keren, met bovenin de lokale overheid met gemeenten en vooral de steden van de toekomst.''