VVD en PvdA sluiten niet op voorhand uit dat er Nederlandse grondtroepen naar Syrië moeten om daar vluchtelingen bescherming te bieden in zogenoemde safe havens.

Dat zeggen VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra en PvdA-Kamerlid Michiel Servaes dinsdag.

CDA-leider Sybrand Buma stelde eerder op de dag in een interview met NU.nl voor om vluchthavens voor vluchtelingen te creëren in crisisgebieden als Syrië, Irak en Libië. De veiligheid van de vluchtelingen moeten daar verzorgd worden door grondtroepen die Nederland eventueel zou moeten leveren.

Zijlstra: "Ik vind dat je niks moet uitsluiten, maar ik denk dat het verstandiger is dat te doen in de buurlanden. Daar is het per definitie iets veiliger, heb je minder troepen nodig en raak je niet per ongeluk betrokken in de Syrische burgeroorlog."

Zijlstra ziet dat buurland Turkije, Libanon en Jordanië al miljoenen vluchtelingen opvangen en wil deze landen helpen met een "fatsoenlijke opvang". Dat kan door het opzetten van vluchthavens in die landen. De VVD’er stelt dat de inzet van Nederlandse grondtroepen daarbij nodig kan zijn.

"Als het nodig is die kampen te beschermen, bijvoorbeeld omdat zij vlak bij de Syrische grens zitten, dan vind ik ook dat je de bereidheid moet hebben om bescherming te bieden", aldus Zijlstra.

Video: Steun voor 'safe havens' buiten Syrië

Kritiek

Ook PvdA'er Servaes wil "niets op voorhand uitsluiten". "Maar het plan roept eerlijk gezegd meer vragen op dan het beantwoordt", zegt de buitenlandwoordvoerder.

Hij vraagt zich af hoe realistisch het is om veilige havens te creëren tussen de strijdende partijen die actief zijn in Syrië. Naast het regeringsleger van de Syrische president Assad vechten het rebellenleger en verschillende terreurgroepen tegen elkaar. Ook wil de PvdA'er weten hoe het plan internationaal georganiseerd moet worden.

"Helaas is er geen eenvoudige oplossing voor het vreselijke conflict in Syrië, maar nadenken over een oplossing stopt nooit", aldus de PvdA. "Op korte termijn moeten we sowieso vluchtelingen helpen door met een gezamelijke Europese aanpak te komen."

De SP ziet niets in het plan. Kamerlid Harry van Bommel wijst naar de geschiedenis en concludeert dat er geen voorbeelden zijn van het instellen van safe havens die later een succes zijn gebleken.

Ook Alexander Pechtold heeft zijn bedenkingen. "Als je grondtroepen zou sturen zit je er meteen voor twintig of dertig jaar. En wat doe je met de Syrische president Assad? Als je hem als dictator afzet, dan krijg je net zoiets als in Libië.''

Volgens PVV-voorman Geert Wilders moet er eerst gezorgd worden dat Nederland een save haven wordt. "De grenzen moeten dicht. Maak Nederland veiliger."

Ingrijpen Syrië

Net als het CDA vindt ook de VVD het gek dat het Nederlands kabinet zich niet bemoeit met de strijd in Syrië. "Wat de VVD betreft mag ook de Nederlandse luchtmacht in Syrië bombarderen. Het is heel gek dat als IS vanuit Syrië feitelijk aanvallen lanceert tegen coalitietroepen dat we dan niks mogen doen, maar als het vanuit Irak gebeurt we wel iets mogen doen", zegt Zijlstra.

Dat het kabinet niet ingrijpt omdat er geen politieke oplossing voor Syrië in zicht is, is voor de VVD geen reden niet in te grijpen. "Ik heb dat argument niet gehoord toen we naar Irak gingen", aldus Zijlstra.