De Nederlandse staat gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de Haagse rechtbank dat Nederland meer moet doen om de CO2-uitstoot terug te dringen. 

Dat schrijft staatssecretaris Wilma Mansveld dinsdag aan de Tweede Kamer.

Het kabinet zegt tegelijkertijd wel bereid te zijn om extra maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

De zaak tegen de overheid werd aangespannen door actiegroep Urgenda en negenhonderd klagers. Die stelden dat de Staat zich meer moet inspannen om de CO2-uitstoot in Nederland terug te dringen.

Uitspraak

De rechter stelde Urgenda in juni in het gelijk en schreef in de uitspraak dat de overheid een "zorgplicht" heeft om burgers te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het kabinet had beloofd voor het begin van het nieuwe parlementaire jaar op het vonnis te reageren.

Volgens internationale afspraken moet Nederland de CO2-uitstoot tegen 2020 met 25 procent hebben teruggedrongen ten opzichte van 1990, maar het kabinet stuurt aan op 17 procent. Dat was volgens de actiegroep onvoldoende.

Hoge Raad

Binnen het kabinet en tussen de regeringspartijen bestaat nu overeenstemming dat sprake is van een "zeer principiële zaak", waarbij bekeken moet worden of de rechter met zijn vonnis mogelijk op de stoel van de politiek is gaan zitten.

Mogelijk zal het kabinet daarom tot aan de Hoge Raad, de hoogste Nederlandse rechter, doorprocederen.

De VVD drong eerder aan op een hoger beroep in de Urgenda-zaak, terwijl coalitiepartner PvdA juist tegen was. De partij reageert nu postief op het kabinetsbesluit.

"Wij zijn blij met het belangrijke besluit dat het kabinet heeft genomen om gehoor te geven aan de uitspraak van de rechter", zegt PvdA-Kamerlid Jan Vos. "Ik vind het te billijken dat hoger beroep wordt aangetekend om redenen van rechtszekerheid en jurisprudentie. Het is zeker zo dat met name de VVD hier op had aangedrongen. Wat mij betreft was het niet nodig geweest, maar ik begrijp het wel", aldus Vos.

D66

D66 wil niet dat het kabinet in beroep gaat tegen de inhoudelijke aspecten van de uitspraak van de rechter. "Het is jammer dat PvdA en VVD een uitspraak van de rechter nodig hebben om aan de slag te gaan met het klimaatbeleid", zegt D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven.

GroenLinks-leider Jesse Klaver spreekt van een "ontluisterende" brief van het kabinet. "De rechter zegt dat het kabinet verplicht is om meer te doen om klimaatverandering tegen te gaan. Maar het kabinet neemt geen extra maatregelen en denkt het klimaatprobleem op te lossen met meer onderzoek", stelt hij.

Klaver verwacht dat het kabinet op Prinsjesdag meer maatregelen aankondigt om de belastingen te vergroenen.

Vertrouwen

Urgenda zegt in een reactie het beroep met "vertrouwen tegemoet te zien".  

''Zoals het kabinet weet, is de 17 procent eigenlijk niet genoeg, gezien grote gevaren van klimaatverandering en de grote kans daarop. Er is veel meer nodig, dus we hopen op een versnelling", zegt directeur Marjan Minnesma.

Modderfiguur

Met het instellen van hoger beroep kiest het kabinet voor een juridisch achterhoedegevecht in plaats van leiderschap te tonen in de aanloop naar de klimaatonderhandelingen in Parijs, zeggen Greenpeace en Milieudefensie.

Verder vinden de twee organisaties dat Nederland op de klimaattop een modderfiguur slaat. "Het is ongeloofwaardig een beroep te doen op andere landen om méér CO2 te besparen, terwijl Nederland zelf zijn zaken niet op orde heeft."

Video: De opwarming van de aarde in 60 seconden

Animatie door In60seconds