Om de vluchtelingenproblematiek aan te pakken is het nodig om in te grijpen in Syrië en daar zullen eventueel Nederlandse grondtroepen voor moeten worden ingezet.

Dat zegt CDA-leider Sybrand Buma in een vraaggesprek met NU.nl.

"De basis van de vluchtelingenproblematiek ligt veel dieper. We moeten kijken naar de bron van waaruit deze stromen vandaan komen. De bron is de grote chaos in Syrië en Irak, maar ook de instabiliteit in Libië", aldus Buma.

Volgens de CDA-leider moeten er vluchthavens, ook wel safe havens genoemd, komen in crisisgebieden als Syrië, maar ook Irak en Libië. Militairen onder de vlag van de Verenigde Naties of de Europese Unie moeten daar zorgen voor de vrede en veiligheid voor de vluchtelingen.

Gevoelig

Dat betekent dat de Nederlandse krijgsmacht haar missie in de strijd tegen IS zou moeten uitbreiden en eventueel grondtroepen moet leveren. Buma realiseert zich dat het uitzenden van Nederlandse soldaten gevoelig ligt. Maar die discussie moet wel gevoerd worden, zegt hij.

"Als dat betekent dat we militairen op de grond moeten uitzenden, moet je daartoe bereid zijn", aldus Buma. "Principieel uitsluiten of er maar niet over praten zoals nu gebeurt, kan niet."

"Nu laten we Syrië, omdat we niet weten wat we ermee aan moeten. Vervolgens staan we verbaasd te kijken hoeveel vluchtelingen naar Europa komen. Dat is niet te rijmen."

Aanpassen vluchtelingenverdrag

Buma wil bovendien dat vluchtelingen minder snel aanspraak maken op een asielstatus en pleit voor aanpassing van het VN-vluchtelingenverdrag om zo de vluchtelingencrisis aan te pakken. 

"We moeten vluchtelingen sneller duidelijkheid bieden", zegt Buma die stelt dat de vluchtelingenstroom richting Europa op termijn niet meer houdbaar is.

Vluchtelingen die nu asiel aanvragen komen snel in de asielprocedure terecht die hen recht geeft op onderdak en gericht is op integratie.

Ontheemdenstatus

Hij pleit daarom voor een aanpassing van het verdrag dat de vluchtelingen een ontheemdenstatus geeft. Dan wordt hen vanaf dag één duidelijk gemaakt dat de opvang tijdelijk is.

Buma roept het kabinet op om volgend jaar wanneer Nederland voorzitter is van de EU de aanpassing van het verdrag op de agenda te zetten.

"Dit is voor Nederland het moment om te zeggen: wij starten die discussie. Niet om het verdrag op te zeggen, maar om een rechtsorde te creëren waarin we vluchtelingen duurzaam kunnen opvangen."

Lees hier het hele interview met CDA-leider Sybrand Buma