De vorming van de Nationale Politie is later dan gepland voltooid en wordt twee keer zo duur.

Dat blijkt uit een herziening van de plannen door minister Ard van der Steur (Justitie).

De efficiëntiewinst die geboekt zou moeten worden zou nu pas worden bereikt in 2018. Dat is 2,5 jaar later dan gepland. Ook wordt het budget om de reorganisatie van de politie te kunnen voltooien verhoogd van 230 miljoen naar 460 miljoen.

Van der Steur moet dit bedrag op de eigen begroting vinden. Volgens hem zal de politie daarom nu niet zomaar worden opgezadeld met extra taken.

"Niet alles wat gepland of eerder toegezegd is, kan in het bedachte tempo doorgang vinden. Daarnaast moeten we zorgen dat de totale opdracht voor de politie [...] niet ongemerkt weer wordt vergroot. Er is nog veel te verbeteren bij de politie. Dat was en is nog steeds niet voor niets de ambitie van deze operatie", stelt hij.

De minister wil de reorganisatie onder andere vlot trekken door burgemeesters en het Openbaar Ministerie intensiever te betrekken.

Video: Reactie minister Van der Steur

Kennis en kunde

De bewindsman constateert dat er te veel tegelijkertijd moest gebeuren. De benodigde kennis en kunde voor de reorganisatie is onvoldoende aanwezig.

Het gat in kwaliteit en kwantiteit in de opsporing is nog niet gedicht, stelt hij. "Al met al is de stapeling van ambities te veel gebleken om tegelijkertijd te realiseren in de vijf jaar die gepland waren voor de vorming van de Nationale Politie."

Hij is het eens met de toezichthouders op de politie en de Kamer dat er "meer realisme" nodig is bij het tempo van en de ambities voor het vormen van de Nationale Politie.

Volgens de minister zijn er een aantal knelpunten die de voortgang van de vorming van de Nationale Politie verhinderen.

Zo moet de politie "te veel tegelijkertijd" doen, schrijft de minister. Daarom biedt hij de politie "meer tijd om de 'basis op orde' te brengen".

Korpschef Gerard Bouman van de politie kan ''uiteraard'' blijven, liet Van der Steur later weten. ''Bouman heeft de reorganisatie zeer gemotiveerd begeleid de afgelopen jaren en is van plan dat te blijven doen."

Geen doel op zich

Coalitiepartijen VVD en PvdA zijn tevreden met de herijking door Van der Steur. "De PvdA vindt dat de veiligheid in de samenleving en het welzijn van onze agenten altijd voorop moet staan. De reorganisatie van de politie moet het middel zijn om dat te bereiken en geen doel op zich", aldus PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch. 

"Het is goed dat het kabinet nu ook inziet dat het zo niet langer gaat en de juiste maatregelen neemt." 

Zijn VVD-collega is het daarmee eens: "Het getuigt van realisme dat de minister bij zo'n grootscheepse reorganisatie waar nodig bijstuurt", aldus VVD-Kamerlid Ockje van Tellegen.

Het CDA wil van de minister weten hoe hij het financiële gat gaat dichten. "Er zijn in de begroting van Justitie al veel gaten ontstaan en daarom hebben wij afgelopen jaar tegen de begroting van Justitie gestemd, omdat je de problemen al van verre kon zien aankomen", aldus Kamerlid Peter Oskam. 

"Het CDA wil er tevens voor waken dat de extra middelen die worden ingezet bij de politie, niet bij andere veiligheidsdiensten vandaan komen."