De meeste gepensioneerden en mensen met een uitkering gaan er volgend jaar toch een klein beetje in koopkracht op vooruit. 

Dat blijkt vrijdag uit Prinsjesdagstukken die RTL Nieuws heeft ingezien.

Uit ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) bleek eerder deze maand dat gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden er ondanks het economisch herstel volgend jaar nog op achteruit zouden gaan.

Uit de nieuwste cijfers blijkt echter dat deze groepen er met 0,2 procent op vooruit gaan. Donderdag lekte al uit dat het er in het nieuwe kabinetsbeleid geen enkele bevolkingsgroep op achteruit zou gaan. 

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën verklaarde eerder vrijdag wel dat het kabinet met Prinsjesdag geen 'feestbegroting' zal presenteren.

Het kabinet neemt volgens RTL een aantal extra maatregelen om deze koopkrachtstijgingen te realiseren. 

Zorg

De zorgpremie stijgt volgens verwachtingen van het ministerie van Volksgezondheid volgend jaar met nog geen 7 euro. Bronnen op het Binnenhof bevestigen berichtgeving daarover.

Het tempo van de stijging van de zorgpremie vlakt af. De stijging van iets minder dan 7 euro ligt lager dan de 10 euro waar het ministerie eerder vanuit ging. Wie er recht op heeft, krijgt een hogere zorgtoeslag. Die stijgt voor veel mensen met 67 euro. Het eigen risico blijft volgend jaar vrijwel gelijk, het wordt alleen aangepast met de inflatie.

Ouders met lage inkomens krijgen een meevaller doordat het kindgebonden budget hoger uitvalt. Daar staat tegenover dat de tarieven in de tweede en derde belastingschijf iets minder worden verlaagd dan het kabinet van plan was.

Asielzoekers

Het kabinet zou ook 649 miljoen euro vrijmaken om meer te kunnen doen voor de steeds grotere aantallen asielzoekers in Nederland. Dat is 250 miljoen meer dan eerder was begroot.

Het bedrijfsleven kan bovendien rekenen op 100 miljoen euro extra voor onderzoek. Er wordt 50 miljoen euro gereserveerd voor het midden- en kleinbedrijf en er komt extra geld voor investeringen in milieuvriendelijke technieken.

Ook Defensie krijgt er geld bij, 220 miljoen volgend jaar, oplopend tot 345 miljoen extra in 2020. Het geld is onder meer bedoeld voor vervanging van Chinook-transporthelikopters en voor missies (60 miljoen extra per jaar).

Ouderenbond

De Ouderenbond heeft niet positief gereageerd op de uitgelekte begrotingsplannen. Een aantal van de "wegpoetsmaatregelen" van het kabinet treft ouderen juist extra hard, denkt de ouderenbond ANBO. 

''De uitgelekte cijfers wekken de schijn dat ouderen nu opgelucht adem kunnen halen. Dat is helaas zeker niet voor alle ouderen waar", aldus ANBO-directeur Liane den Haan vrijdag. ''Er is nog steeds een zeer kwetsbare groep die fors gaat inleveren: senioren met een klein pensioen die nu vanaf 1 januari 2016 een belast vermogen krijgen.''

De wegpoetsmaatregelen noemt ze een stap in de goede richting van het kabinet, maar nog steeds onvoldoende.

Mijden

''Het kabinet kon er niet omheen om in elk geval de minnen weg te poetsen, maar nu wordt het kleine beetje beweging richting senioren als grote daad neergezet'', aldus De Haan.

''De werkelijkheid is weerbarstiger. Na jaren achteruitgang in koopkracht blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat bepaalde groepen ouderen zelfs zorg gaan mijden omdat ze de kosten niet meer aankunnen.''

''De verlaging van de inkomstenbelasting heeft voor mensen met een laag inkomen, bijvoorbeeld senioren met alleen AOW of AOW met een klein pensioen, geen enkel effect. Zij betalen immers geen belasting.''