De kwaliteit van het hoger onderwijs kan verbeterd worden als docenten en studenten meer betrokken worden en zijn. Dat is de conclusie van de Onderwijsraad. 

Volgens de raad is tot nu toe niet veel met dit inzicht gedaan. Er wordt in het hoger onderwijs bijvoorbeeld te veel gekeken naar kwantitatieve onderwerpen, zoals rendement en uitval van studenten.

Het onderwijs wordt daardoor beoordeeld op punten waar docenten en studenten het totaal niet mee eens zijn, waardoor hun betrokkenheid bij de universiteit of hogeschool minder wordt.

Dat was dit jaar volgens de raad goed te zien bij het protest op de Universiteit van Amsterdam (UvA). Studenten en docenten hielden daar diverse panden bezet omdat ze meer inspraak willen.

Hoofdlijnen

Het advies van de Onderwijsraad is vrijdag aangeboden aan minister Jet Bussemaker (Onderwijs). Zij laat weten dat ze zich goed kan vinden in de hoofdlijnen van het advies.

''Ik ben het er helemaal mee eens dat docenten en studenten een cruciale rol spelen bij de beoordeling van onderwijskwaliteit. Kwaliteit is meer een kwestie van cultuur dan van wetgeving'', aldus de minister.

Studentenorganisatie ISO hoopt dat het kabinet naar aanleiding van het rapport werk maakt van inspraak voor studenten en docenten.

"Spreadsheetmanagement heeft te lang de overhand gehad", aldus ISO-voorzitter Linde de Nie. "We hopen dat het rapport van de Onderwijsraad een begin is van een ontwikkeling naar ‘plaatselijke kwaliteit’, waarbij studenten en docenten een grote rol krijgen in het verbeteren van het onderwijs in de opleiding."