Vertegenwoordigers van de Nederlandse varkenssector hebben woensdag geen deal kunnen bereiken met staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) over de crisis in de varkenssector. 

Dijksma meldde na afloop van een gesprek op haar ministerie dat er over twee weken verder wordt gepraat over het gezond houden van de sector.

''De overheid kan niet alle risico's van de boeren overnemen, maar we zullen gezamenlijk verder praten. Ik kan niet aan alle eisen voldoen'', aldus Dijksma. Ze is bereid te kijken naar de kosten van bijvoorbeeld keuringen, maar wil geen concessies doen op de regelgeving op het gebied van dierenwelzijn en milieuwetgeving.

Volgens Dijksma moet onder ogen worden gezien dat er niet meer varkensboeren bij moeten komen in Europa, met nog meer varkens. Dat zou de opbrengsten verder verminderen.

De sector moet volgens haar duurzamer worden. Extra geld om de boeren te helpen heeft Dijksma niet. Wel stelt ze een speciale attaché aan die de export moet helpen aanjagen.

Bekijk de reactie van Dijksma:

Achterban

Ingrid Janssen van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) sprak na afloop van een pittig gesprek. De bonden gaan nu hun achterban raadplegen; acties zijn niet van de baan. ''Uiteindelijk bepalen de leden de inzet'', zei ze.

In het verleden blokkeerden boze varkensboeren in Nederland meermalen snelwegen. Jan Verbeek van de 'Actiegroep eerlijke prijs agra' sprak over een ''scherp en moeilijk gesprek''. Dijksma denkt volgens hem dat ze makkelijk van haar verantwoordelijkheid voor de sector af kan komen.

Bekijk de reactie van de NVV:

Onder druk

De varkenssector staat de laatste tijd zwaar onder druk, onder meer door lage vleesprijzen en door veel regelgeving. Daardoor stijgen de productiekosten. De varkensboeren willen lastenverlichting en lagere kosten voor onder meer vleeskeuringen en exportkeuringen.

Volgens de boeren legt de Nederlandse overheid hun kosten op die verder gaan dan de kosten als gevolg van Europese regelgeving op het gebied van dierenwelzijn en milieu.