Coalitiepartij VVD wil dat het kabinet in hoger beroep gaat na de uitspraak van de rechter in Den Haag afgelopen juni, waarbij geoordeeld werd dat de Nederlandse overheid de CO2-uitstoot in 2020 verder moet terugdringen.

Dat laat VVD-Kamerlid Remco Dijkstra weten aan NU.nl. 

"Het kabinet moet absoluut in beroep gaan. De rechter moet niet op de stoel van de politiek gaan zitten", aldus Dijkstra, die verwacht dat een hogere rechter de uitspraak zal terugdraaien.

Onder andere de PVV is het met de VVD eens. De SP is echter tegen en ook coalitiepartij PvdA heeft grote twijfels.

De zaak was aangespannen door klimaatorganisatie Urgenda. De rechter oordeelde in juni dat Nederland zich moet inzetten voor een CO2-reductie van 25 procent in 2020 ten opzichte van 1990. Dit zou geëist worden in internationale verdragen. Met het huidige beleid komt Nederland niet verder dan 17 procent in 2020.

Scheiding der machten

De uitspraak gold als verrassend en omstreden. Volgens critici gaat de rechter namelijk met de uitspraak op de stoel van de wetgever zitten en dat zou niet passen binnen de scheiding der machten. De politiek mag zich immers ook niet met de rechtspraak bemoeien.

Dijkstra vreest dat de uitspraak een precedent schept voor andere dossiers en dat rechters zich dus vaker met de politiek gaan bemoeien.

Goede argumenten

Voor coalitiepartner PvdA is een hoger beroep echter allesbehalve zeker. "Wij wachten de kabinetsappreciatie af, maar er zullen wel hele goede argumenten moeten komen als het kabinet de uitspraak van de rechter niet na wenst te leven", aldus PvdA-Kamerlid Jan Vos, die wil dat er inderdaad meer werk wordt gemaakt van CO2-reductie. 

"Tot Urgenda in een eventueel hoger beroep mogelijk in het ongelijk wordt gesteld moet er dus een tandje bij. Wij delen ook de ambitie van Urgenda, het klimaatprobleem is buitengewoon ernstig. Dit is één van de grootste uitdagingen van dit moment", aldus Vos. 

SP-Kamerlid Eric Smaling is het ook eens met de uitspraak van de rechter dat Nederland meer ambitie moet tonen bij de aanpak van CO2-uitstoot, maar hij zou er begrip voor kunnen opbrengen als het kabinet in hoger beroep gaat.

"Ik kan me voorstellen dat het kabinet benieuwd is of een hogere rechter ook vindt dat deze zaak bij de rechtspraak thuis hoort. Maar ik zal een oproep voor een hoger beroep niet steunen, want ik ben het eens met de uitspraak", aldus Smaling. 

Tussendoelstelling

VVD-Kamerlid Dijkstra wijst erop dat 2020 slechts een tussendoelstelling is en dat het ambitieniveau van 2030 (40 procent reductie) blijft staan. 

PVV-Kamerlid Reinette Klever is het met Dijkstra eens. "Of de overheid haar beleid waarmaakt of niet is geen juridische zaak, maar een politieke zaak, waar een rechter zich niet mee hoort te bemoeien", zegt Klever. 

Besluit

Het kabinet komt naar verwachting binnen enkele dagen met een reactie op het vonnis. Nadat daarna ook de Kamer over de kwestie heeft gesproken zal het kabinet uiterlijk 24 september besluiten of het in beroep gaat in de zaak.

Urgenda stelt dat het kabinet niet in hoger beroep hoeft te gaan, omdat het wel degelijk mogelijk is om de voorgestelde reductie van CO2-uitstoot in 2020 te realiseren. 

Binnen het kabinet wordt momenteel onder andere gekeken naar de mogelijke financiële consequenties van de uitspraak van de rechter.

Greenpeace

Milieudefensie en Greenpeace laten aan NU.nl weten dat uit een in opdracht van hen door TNS Nipo uitgevoerd onderzoek blijkt dat de meerderheid van de Nederlanders (62 procent) de oproep steunt om meer te doen om de klimaatverandering tegen te gaan.

Daar staat echter tegenover dat slechts 45 procent vindt dat het kabinet nu te weinig doet.