VVD-Tweede Kamerlid Joost Taverne heeft zich als enige in zijn fractie uitgesproken tegen het reddingspakket voor Griekenland. 

Dat is woensdag gebleken na een hoofdelijke stemming over de motie waarin geen steun wordt gegeven aan het noodpakket.

Bij de stemmingen aan het einde van het Griekenlanddebat in de Tweede Kamer stemde hij voor een motie van CDA-leider Sybrand Buma die het kabinet oproept niet in te stemmen met het derde leningenpakket voor de Grieken.

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zei na afloop van de stemmingen dat de keus van Taverne de interne strijd en de worsteling binnen de VVD weergeeft.

Volgens Zijlstra heeft ieder Kamerlid het recht om zonder last of ruggespraak te stemmen. Dat Kamerleden van een regeringspartij anders stemmen dan hun fractie is echter zeer uitzonderlijk.

Taverne zei na afloop van de stemmingen dat hij "uiteindelijk, na heel lang wikken en wegen" tot zijn besluit was gekomen. Hij zei dat hij zijn tegenstem op "het juiste moment" aan fractieleider Halbe Zijlstra had meegedeeld.

Taverne wilde niet uitleggen waarom hij tegen het nieuwe leningenpakket voor Griekenland is. Hij zei wel dat hij "vanzelfsprekend" lid blijft van de VVD-fractie.

Verkiezingsbelofte

De VVD was altijd tegen nieuwe steun voor de Grieken, maar moest hier op terugkomen nadat de regering begin juli instemde met een voorlopig akkoord tussen het Zuid-Europese land en de overige achttien eurolanden. 

Dinsdagavond, na een urenlang fractieoverleg , maakte VVD-Kamerlid Mark Harbers de koerswijziging bekend.

"Kritische medestanders zijn er niet meer in Europa", zei Harbers ter verdediging tijdens het debat in de Kamer. Hij wil niet dat Nederland alleen komt te staan in deze kwestie.

De liberalen hadden het woensdag zichtbaar moeilijk tijdens het debat. De VVD werd door de oppositie onder vuur genomen omdat de liberalen moesten toegeven de verkiezingsbelofte dat er geen cent meer naar de Grieken zou gaan hadden gebroken.

De tegenstem van Taverne heeft verder geen invloed op het al dan niet doorgaan van de noodlening. Naast de rest van de VVD-fractie stemden ook de PvdA en D66 in met de kredietverlening waarmee er een ruime meerderheid in de Kamer is.

Bovendien heeft het kabinet formeel niet de steun nodig van de Kamer omdat de lening uit het ESM-fonds komt.