In de Tweede Kamer hebben partijen verheugd gereageerd dat de dinsdag gepubliceerde CPB-raming die aangeeft dat de economie verder aantrekt. 

D66 roept het kabinet op de gunstige omstandigheden te benutten voor hervormingen en ''het dak te repareren als de zon schijnt".

Wouter Koolmees (D66) wil vooral belastinghervorming, maar daar konden diverse partijen het voor de zomer niet over eens worden.

Volgens Mark Harbers (VVD) zit de economie ''nog verder in de lift dan we al dachten’’ en is het herstel op alle fronten zichtbaar.

PvdA'er Henk Nijboer is blij met de gunstige raming, maar hij vraagt het kabinet wel rekening te houden met de inkomens van ouderen die onder druk staan. Arnold Merkies (SP) betreurt het dat de laagste inkomens niet profiteren van de groei, maar erop achteruitgaan.

Werkloosheid

Ook CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt zegt dat de werkloosheid nog steeds onvoldoende daalt. ''Ook de positie van ouderen staat nog steeds zwaar onder druk. Het CDA roept het kabinet op om zo snel mogelijk actie te ondernemen.''

GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff zegt dat het kabinet een grote fout maakt door ''mensen met een goed salaris er in koopkracht op vooruit te laten gaan, maar mensen die minder dan modaal verdienen of geen baan hebben erop achteruit te laten gaan''.

Dijsselbloem

Het Centraal Planbureau CPB) voorspelt dinsdag dat de economie volgend jaar harder groeit dan eerder werd verwacht en dat is een goed bericht voor minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën).

Dijsselbloem gaat nu rekenen wat de raming precies betekent voor de begroting. ''De mee- en tegenvallers brengen we zoals altijd de komende tijd in kaart, waarna de komende weken definitieve besluitvorming zal plaatsvinden over de begroting 2016. Belangrijke onderdelen hiervan zijn de stelselherziening en de lastenverlichting. Op Prinsjesdag presenteren we de plannen voor komend jaar.''

Opdracht

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) noemt de voorspelde stevige economische groei en stijgende koopkracht ''mooi nieuws''.

Maar hij ziet wel een ''glasheldere opracht'' voor het kabinet. ''Dit koopkrachtbeeld moet gerepareerd worden. Dus we moeten er alles aan doen om op Prinsjesdag een begroting te presenteren waarmee ook ouderen en mensen met een uitkering er volgend jaar niet op achteruit gaan.''

Robuust

''De economische groei blijft robuust en zet stevig door in Nederland, ondanks tegenvallende ontwikkelingen in de wereldhandel in het eerste half jaar van 2015", zegt minister Henk Kamp van Economische Zaken in een reactie.

"De cijfers bewijzen dat onze ondernemers concurrerend werken en producten en diensten aanbieden waar wereldwijd groeiende vraag naar is. Bovendien trekt de huizenmarkt in ons land aan, vinden meer mensen werk en neemt de koopkracht van consumenten verder toe."

FNV

Vakcentrale FNV is blij dat de Nederlandse economie weer opkrabbelt, maar vindt dat het kabinet meer perspectief moet bieden aan werkloze Nederlanders. 

"Natuurlijk is het goed om te zien dat de Nederlandse economie opkrabbelt. Helaas biedt die groei ook in 2016 geen uitkomst voor de ruim 600 duizend Nederlandse werklozen. Weliswaar daalt de werkloosheid heel licht, maar het lijkt wel alsof het kabinet hen vergeten is en voorlopig alleen prioriteit geeft aan de eigen staatskas", zegt FNV-bestuurder Leo Hartveld.

Gepensioneerden

''De jubelstemming van de CPB-cijfers gaat helaas niet op voor gepensioneerden. Zij gaan er volgend jaar weer verder op achteruit in koopkracht, als het kabinetsbeleid niet wordt bijgesteld.''

Dit zegt directeur-bestuurder Liane den Haan van ANBO, de belangenbehartiger voor senioren dinsdag in reactie op de jongste cijfers van het Centraal Planbureau.

Den Haan: ''De cijfers passen helaas in een lange reeks, want gepensioneerden leveren al sinds 2008 aan koopkracht in. Dat is het zevende jaar op rij. Het gat tussen werkenden en pensioneerden komt volgens de jongste ramingen van het CPB zelfs uit op 3,5 procent. Dat is onaanvaardbaar.''

ANBO roept politici op om met Prinsjesdag zeer kritisch te kijken naar alle voorstellen die effect hebben op de koopkracht van senioren. ''Voor 2016 staan bijvoorbeeld al fiscale maatregelen op stapel die gepensioneerden wederom hard in de portemonnee treffen. De politiek kan dit niet meer negeren'', aldus Den Haan.

Discriminerend

Dat gepensioneerden volgend jaar koopkracht inleveren, is deels het gevolg van discriminerend kabinetsbeleid, stelt de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) dinsdag in een reactie.

"Het verschil ontstaat deels doordat het kabinet gepensioneerden volledig wil uitsluiten van de 5 miljard euro belastingverlaging, die zij volgend jaar alleen aan de werkenden wil aanbieden", aldus de koepelorganisatie.

"Wij vinden dat onbegrijpelijk, discriminerend en onuitlegbaar. Nederland heeft nog nooit een belasting naar leeftijd gekend en een dergelijke behandeling van ouderen is ook ongepast.''