Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie is bezig het conflict met de politievakbonden te escaleren. 

Die harde kritiek uitte ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers zaterdag in het radioprogramma Kamerbreed.

Segers doelde op uitlatingen van Van der Steur vrijdag. De minister meldde dat het kabinet geen extra geld meer heeft voor agenten. Hij uitte daarnaast kritiek op de acties van de politiebonden, waardoor onder meer vijf eredivisiewedstrijden zijn afgelast dit weekeinde. Van der Steur noemde dat ''verschrikkelijk en onbegrijpelijk''.

Segers vindt dat de VVD-minister met die opmerkingen ''olie op het vuur'' gooit, in plaats van in het conflict met de politiebonden te de-escaleren.

Extra geld

Segers vindt ook dat het kabinet wel degelijk extra geld moet vinden voor politiemensen. Hij begrijpt waar de kwaadheid van agenten vandaan komt, na jarenlang salarissen op de nullijn.