De politiebonden hebben zondag in een gezamenlijke verklaring laten weten dat minister Ard van der Steur zich in hun ogen van de domme houdt.

Van der Steur zou volgens de bonden heel goed weten waarom de politie opnieuw actie voert.

De minister liet eerder weten dat hij het onbegrijpelijk vindt dat de politiebonden weer actie gaan voeren. Volgens hem heeft het kabinet extra geld uitgetrokken voor 5 procent loonsverhoging en 500 euro extra als compensatie voor de nullijn waar de agenten al vier jaar op zitten.

Volgens de bonden schetst Van der Steur  expres een vertekend beeld door met een percentage van ruim 5 procent te schermen.

''Slechts 2,85 procent hiervan bestaat uit extra geld. De overige 2,2 procent is geld dat hij anders zou hebben uitgegeven aan pensioenpremies voor het personeel'', aldus de bonden.

Eisen

De bonden benadrukken dat het ze ook niet alleen om loonsverhoging is te doen voor de politiemensen. Ze willen dat er ook geld beschikbaar komt voor andere eisen.

Zo willen ze afspraken maken over het behoud van de 21 vrije weekenden waar politiemensen nu nog recht op hebben. Ook willen ze dat de piketvergoeding van 1 euro bruto per uur omhoog gaat en dat het politiewerk veiliger en gezonder wordt gemaakt.

Acties

De acties beginnen op maandag. Die dag zullen de agenten alleen nog maar te reageren op spoedeisende meldingen, de zogenoemde prioriteit 1 en 2 meldingen.

De actie 'Géén spoed, géén politie’ wordt elke week met een dag verlengd, zo zeggen de bonden. ''De actie loopt zeven weken door, zo lang een nieuw bod van minister Van der Steur uitblijft''. aldus de bonden.