De Staat wil in bijzondere gevallen advocaten kunnen blijven afluisteren. Het kabinet gaat daarom in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter om hiermee te stoppen als er niet snel onafhankelijk toezicht op is. 

Wel vindt het kabinet net als de rechter dat er een onafhankelijke toetsing moet komen voor het tappen van telefoongesprekken tussen verdachten en advocaten.

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft dat maandag aan de Tweede Kamer laten weten. Hij vindt niet dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld bij het afluisteren van advocaten tot nu toe.

Plasterk wijst erop dat de huidige wet niet verplicht tot een onafhankelijke toets op het tappen van communicatie met advocaten.

Advocaten hadden een kort geding hierover aangespannen, omdat zij vertrouwelijk met hun cliënten moeten kunnen overleggen.

Volgens de minister hecht het kabinet ook grote waarde aan een onbelemmerde toegang tot een advocaat. Het afluisteren mag dan ook alleen als dat in het belang van de nationale veiligheid is, zoals bij terreurverdachten.

Wetswijziging

Hij vindt ook dat het aan de wetgever is om een onafhankelijke toetsing vast te stellen en niet aan de rechter. Daarvoor is een wetswijziging nodig en dat zal langer duren dan de zes maanden die de voorzieningenrechter had opgelegd als termijn waarbinnen een toets moet komen.

Ook wil het kabinet nu niet stoppen met het doorgeven van informatie uit gesprekken met advocaten. De veiligheidsdiensten geven deze informatie nu door aan het Openbaar Ministerie en zouden daar volgens de rechter onmiddellijk mee moeten stoppen.

Steun Kamer

Het voorstel van het kabinet krijgt steun in de Tweede Kamer. Wat de SP betreft, moet de Staat nu stoppen met het afluisteren totdat die toets er is. De PvdA wil liever dat de minister vanaf nu de toezichthouder CTIVD alvast laat toetsen of een tap terecht is.

PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt wil dat het kabinet snel werk maakt van de toetsing. "De rechter heeft een belangrijke norm weer vastgelegd", zegt hij. Ronald van Raak van de SP vindt dat afluisteren alleen mogelijk moet blijven om aanslagen te voorkomen. "Maar nu worden te veel dingen onder de nationale veiligheid geveegd."

Advocaten blij

De Nederlandse strafrechtadvocaten zijn blij dat de regering nu "inziet" dat een onafhankelijke toetsing noodzakelijk is. "Dit is winst voor de rechtsstaat", zegt voorzitter Bart Nooitgedagt van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. "Het is treurig dat hier een kort geding voor nodig was."