Jemenieten die hun heil Nederland land zoeken, worden zeker een halfjaar lang niet teruggestuurd naar hun vaderland, ook niet als ze als asielzoeker eigenlijk zijn uitgeprocedeerd.

Dat staat in een brief van staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie). De Jemenieten krijgen ook opvang in ons land.

In Jemen woedt een bloedige machtsstrijd, die het land in een chaos heeft gedompeld. "De situatie is ernstig en fragiel", schrijft Dijkhoff.

Verder mag het beslissen over lopende en nog te ontvangen asielaanvragen bij Jemenieten maximaal een jaar langer duren dan het geval was.

De eerste helft van dit jaar hebben vijftien Jemenieten een asielaanvraag gedaan, blijkt uit navraag bij het ministerie. Dat betekent geen extra toeloop. Over het gehele vorige jaar waren het er 32.

Eind maart braken in Jemen gevechten uit tussen een coalitie van de regering van Jemen en Saudi-Arabië enerzijds en de Houthi's uit het noorden van Jemen anderzijds. Volgens een brief die het Nederlandse kabinet dinsdag naar de Tweede Kamer stuurde, is de humanitaire situatie "ernstig verslechterd."

Financiële bijdrage

"De VN spreekt op dit moment van 21,1 miljoen hulpbehoevenden, ofwel 80 procent van de gehele bevolking. Sinds de escalatie van de gewapende strijd zijn er ruim 3500 doden en bijna 17.000 gewonden gevallen, en ruim 1miljoen mensen ontheemd geraakt."

Nederland volgt de ontwikkelingen "op de voet" en zal "een extra financiële bijdrage overwegen indien nodig."