De schuldenlast van Griekenland is door de lange looptijden van leningen en de beperkte rentelasten relatief laag. 

Dat stelt minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Daarin reageert Dijsselbloem op een rapport waarin het IMF juist waarschuwt voor de enorme verslechtering in de Griekse economie, waardoor de Griekse schuld de komende jaren veel hoger uitvalt dan eerder werd verwacht.

Om de schuld houdbaar te maken, zouden de eurolanden veel meer schuldverlichting moeten verlenen dan waar men nu toe bereid is.

Het IMF baseert zijn stelling op de verhouding tussen de schuld en de omvang van de Griekse economie. Volgens Dijsselbloem heeft het IMF bij het crisisoverleg van de eurogroep zondag echter nog aangegeven dat de zogeheten bruto financieringsbehoefte van het land een betere maatstaf is.

''De schuldenlast die daaruit voortvloeit is, door de lange looptijd en de lage rente van de Griekse publieke schuld, relatief laag'', aldus Dijsselbloem.