De komende vijf jaar is commerciële opsporing en winning van schaliegas niet toegestaan in Nederland. Bestaande vergunningen voor de opsporing worden ook niet verlengd.

Dat heeft minister Henk Kamp (Economische Zaken) vrijdag na de wekelijkse ministerraad bekendgemaakt.

Eind dit jaar zal het kabinet een besluit nemen of schaliegaswinning in Nederland een optie blijft. Eventuele onderzoeksboringen naar schaliegas sluit Kamp dan niet uit. Die zullen dan in opdracht van de overheid plaatsvinden, en niet in opdracht van bedrijven.

Uit het onderzoek is gebleken dat het nog niet duidelijk is of de winning van schaliegas rendabel is, omdat niet bekend is hoeveel schaliegas aanwezig is. Ook is er nog onduidelijkheid over de effecten van het boren naar schaliegas in de diepe ondergrond van Nederland, aldus Kamp.

"Daarom kan ook de politieke afweging van de voor- en nadelen van schaliegas als onderdeel van de toekomstige energiemix nog niet worden gemaakt. In de praktijk betekent dit dat in de komende vijf jaar de commerciële opsporing en winning van schaliegas niet aan de orde zal zijn", aldus Kamp. 

Aan het eind van het jaar wordt bekeken of het winnen van schaliegas een optie zal blijven. Dan komt Kamp met een visie op het energiebeleid na 2020. 

Eventuele onderzoeksboringen naar schaliegas sluit Kamp dan niet uit. Die zullen dan in opdracht van de overheid plaatsvinden, en niet in opdracht van bedrijven.

Video: Reactie Kamp

Schaliegas

De winning van schaliegas, dat diep in de bodem zit opgesloten in kleisteenlagen, is omstreden omdat er onder meer schade aan het milieu kan ontstaan.

Schalie is opgedroogde en versteende modder van oude, ondiepe zeeën en is een harde bodemlaag. Schaliegas zit gevangen in de schalie en is daarom moeilijk te winnen. Het schaliegas in de Nederlandse bodem vertegenwoordigt een geschatte waarde van 20 tot 30 miljard euro.

Regeringspartij PvdA liet eind vorig jaar al weten dat er niet geboord moet worden naar schaliegas. Het onderzoek naar het boren van schaliegas kon volgens partijleider Diederik Samsom wel doorgaan.

Ook verschillende gemeenten en provincies zien niets in de winning van de gas. In juni bleek dat 73 procent van de gemeenten tegen schaliegasboringen is.