Een vrijwillige herverdeling van 40.000 asielzoekers over de Europese Unie is nog niet rond.

Enkele EU-landen toonden zich nog niet bereid migranten op te nemen die in Griekenland en Italië aankomen.

Dat is donderdag bekendgemaakt in Luxemburg, waar EU-ministers zich over het plan bogen. De spreiding moet Italië en Griekenland ontlasten. Deze twee EU-lidstaten kampen met een enorme toestroom aan vluchtelingen.

De Europese Commissie in Brussel wil eigenlijk bindende quota, maar de meeste EU-landen voelen niets voor een dergelijke ''verplichte'' solidariteit.

Zij verklaarden echter dat zij bereid zijn vrijwillig migranten op te vangen uit Griekenland en Italië. Het is de bedoeling dat op 20 juli bekend wordt welke landen precies welke toezeggingen doen, en dat dan de 40.000 worden gehaald.

Nederland is bereid 2047 vluchtelingen meer op te nemen als andere landen ook bereid zijn hun steentje bij te dragen. Het is het aantal dat door de Europese Commissie was gevraagd. De regering in Den Haag wil wel verbeteringen bij de registratie en het afnemen van vingerafdrukken van asielzoekers en illegale migranten die in Griekenland en Italië aan land komen.

Brussel stelde ook voor om extra 20.000 erkende vluchtelingen van buiten de EU op te vangen. Voor deze hervestiging kwamen donderdag meer toezeggingen dan het streefgetal. Nederland neemt jaarlijks gemiddeld 500 van dergelijke migranten op. Het voldoet daarmee ruimschoots aan de 732 die door de commissie voor twee jaar was voorgesteld, aldus een woordvoerster van het ministerie van Veiligheid en Justitie.