De afgelopen jaren zijn veel meer aanvragen voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) afgegeven. Het aantal aanvragen steeg van 500.000 in 2010 naar 700.000 in het afgelopen jaar. Het aantal weigeringen is gering.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) heeft dat woensdag geantwoord op Kamervragen van de SP.

De verklaringen zijn soms nodig om een bepaalde functie of vergunning te kunnen krijgen, waarbij het van belang is dat betrokkenen of ondernemers geen crimineel verleden hebben. Inmiddels worden ook veel aanvragen gedaan voor vrijwilligers bij bijvoorbeeld sport- of jongerenclubs.

Justis, een onderdeel van het ministerie van Justitie, beoordeelt of het gedrag van iemand aanleiding is om een VOG te weigeren. Het aandeel weigeringen daalde van 0,81 procent in 2010 naar 0,35 procent in 2014. Dijkhoff ontkent dan ook dat het gebruik van de VOG te streng is, zoals sommige partijen hadden aangekaart.

Er wordt ook relatief beperkt bezwaar gemaakt tegen weigeringen. En als dat wel gebeurt, dan wordt dat volgens Dijkhoff vaak afgewezen. In 2010 werd ongeveer een derde van de bezwaren wel gegrond verklaard en in 2014 een kwart.

Verkorten

Dijkhoff is niet bereid om de tijd waarin Justis terugkijkt in iemands verleden te verkorten van vier naar twee jaar. Twee jaar geldt nu alleen voor jongeren tot 23 jaar.

De SP vraagt daar om, in ieder geval als het gaat om kleine delicten. Maar volgens de staatssecretaris is er nu een goede balans tussen het beperken van de risico's voor de samenleving en de belangen van de aanvrager.