Marokkanen mogen weer in vreemdelingenbewaring worden genomen, met het oog op uitzetting naar hun land van herkomst.

Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State van woensdag over een Marokkaan die in vreemdelingenbewaring zit.

In april had de hoogste bestuursrechter nog anders geoordeeld in een zaak over twee andere Marokkanen. De staatssecretaris van Justitie werd ertoe veroordeeld twee uitgeprocedeerde asielzoekers vrij te laten omdat ze geen zicht hadden op uitzetting binnen een redelijke termijn.

Marokko nam toen geen eigen mensen zonder paspoort meer terug omdat Den Haag en Rabat overhoop lagen over socialezekerheidsverdragen.

Inmiddels zijn de verhoudingen verbeterd en lijkt Marokko weer eigen burgers te aanvaarden die Nederland wil uitzetten. De vreemdelingendetentie van een Marokkaanse man is daarom rechtmatig, zo oordeelde de Raad van State woensdag.

Kinderbijslag

Nederland en Marokko hebben een conflict over onder meer de 'export' van kinderbijslag aan kinderen die in Marokko leven. Maar de Marokkaanse ambassade lijkt nu weer mee te werken aan het verstrekken van voorlopige reisdocumenten aan Marokkanen die Nederland wil uitzetten.

Vreemdelingenbewaring is geen straf, maar slechts een voorlopige maatregel die wordt opgelegd aan buitenlanders om te voorkomen dat zij 'onderduiken' terwijl de staat hun uitzetting voorbereidt.

Daarom mag vreemdelingenbewaring niet te lang duren. De buitenlanders in kwestie zijn immers niet door de rechter veroordeeld en hebben niets misdaan, behalve dat zij geen geldige reden hebben om in Nederland te verblijven.