De zogenoemde 'doorsneesystematiek' voor pensioenopbouw moet worden afgeschaft, vindt het kabinet. Volgens deze systematiek betaalt oud en jong bij hetzelfde pensioenfonds dezelfde premie voor dezelfde pensioenopbouw.

Verantwoordelijk staatssecretaris Jetta Klijnsma schrijft maandag in haar Hoofdlijnennota dat het kabinet meer maatwerk en keuzemogelijkheden wil en heeft verschillende varianten in gedachten.

De doorsneesystematiek is volgens Klijnsma ''niet fair, omdat de premie die een jongere inlegt in werkelijkheid meer pensioen opbrengt dan de premie die een oudere collega afdraagt. De premie van de jongere kan immers langer renderen.''

''Dit tast het draagvlak voor het stelsel aan. Steeds meer jongeren vinden dat ze, vergeleken met de opbouw die ze krijgen, te veel betalen voor hun pensioen. Of dat de werkgever er te veel voor betaalt, zodat er voor hen minder loon resteert. Door de vergrijzing kunnen jongeren van nu er bovendien niet op rekenen dat zijzelf, als zij ouder worden, in dezelfde mate "gesubsidieerd" zullen worden door een volgende generatie jongeren."

Ook belemmert de systematiek de mogelijkheid van meer eigen keuzes binnen de pensioenregelingen. Het systeem staat bovendien op gespannen voet met de veranderde arbeidsmarkt, schrijft Klijnsma. ''Levenslang dezelfde werkgever maakt steeds meer plaats voor flexibelere arbeidspatronen.''

Beter te begrijpen

Volgens het Verbond van Verzekeraars worden in het nieuwe systeem de pensioenregelingen beter te begrijpen voor deelnemers. Bovendien zijn ze makkelijker mee te nemen als een deelnemer van baan verandert.

"Meer keuzevrijheid voor werknemers en werkgevers ligt in het verschiet", aldus het verbond. "Ook maakt het nieuwe stelsel een einde aan de subsidiëring tussen jong en oud."

Michiel Hietkamp, de voorzitter van CNV Jongeren, is verheugd over het nieuwe pensioenplan van de regering. "Het toekomstige pensioenstelsel kent een nadruk op keuzevrijheid en maatwerk. Ook wordt de doorsneesystematiek aangepakt. Ik kan niet anders dan hier erg blij mee zijn."

Vakbond FNV vindt dat het kabinet in de toekomst ook moet blijven vasthouden aan een pensioenstelsel dat is gebaseerd op solidariteit. "Pensioenen leveren voor iedereen het meest op als we samen opbouwen en samen risico’s delen. Dit is een beproefd recept dat zorgt voor stabiele pensioenen nu en in de toekomst", reageert FNV-bestuurder Gijs van Dijk.