De totale renovatie van het Binnenhof kost naar schatting tussen 500 en 600 miljoen euro.

Dat staat in een advies van oud-minister Liesbeth Spies. 

Het is wel een ''royale'' schatting, zei ze maandag. De herstelklus kan volgens haar in 2020 beginnen.

Volgens het advies is het het beste om het complex in 5,5 jaar op te knappen. Dat is ''technisch en financieel gezien de beste optie'', aldus Spies. ''Nog korter kan echt niet.''

De Eerste en Tweede Kamer zouden dan voor die periode moeten verhuizen naar het ministerie van Buitenlandse Zaken dat volgend jaar vrijkomt. Ook een oud gebouw van de Hoge Raad kan worden gebruikt.

Een tweede variant is een combinatie van renoveren en zoveel mogelijk op het Binnenhof blijven. Maar dan zal de opknapbeurt dertien jaar duren, is duurder en levert meer overlast op.

Video: Renovatie Binnenhof kost zeker half miljard euro

Dringend noodzakelijk

De renovatie is dringend noodzakelijk. Het Binnenhof kampt onder meer met lekkages, en de waterleidingen en elektrische bedrading zijn sterk verouderd. Ook de ''nieuwbouw'' uit 1992 deugt onvoldoende meer.

Er dreigt geen acuut gevaar, maar de brandweer heeft er al meerdere keren op gewezen dat het gebouwencomplex niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Zo kan een brand eerder overslaan naar andere delen, doordat er geen speciale belemmeringen zijn aangebracht.

Spies stelt voor minimaal alle gebreken te herstellen en te regelen dat het complex aan alle wet- en regelgeving voldoet. Aanvullende wensen zijn een zaak voor de politiek.

'Gruwelijk groot'

Ze noemde haar schatting een ''gruwelijk groot'' bedrag, maar de klus is ''omvangrijk en ingewikkeld''. Het complex, waar het hart van de parlementaire democratie zetelt en zijn geschiedenis heeft, stamt al voor een groot deel uit de middeleeuwen. Iedereen wil het monument dan ook graag behouden, aldus Spies. ''Je wilt dat daar de komende eeuwen het democratisch proces ongestoord doorgang kan vinden''.

In het genoemde bedragen zit een forse post ''onvoorzien'' en ook de verhuiskosten zijn erin meegenomen.

Spies wees erop dat de klus ook in samenwerking met onder meer de gemeente Den Haag en de omliggende horeca moet plaatshebben. Het Binnenhof trekt jaarlijks 140.000 bezoekers.

'Sober'

Volgens Tweede Kamerlid Kees Verhoeven wil D66 dat bij de verbouwing goed wordt gekeken naar mogelijkheden om het gebouw energiezuiniger te maken en op andere manieren te besparen op de kosten. "500 tot 600 miljoen euro is een gigantisch bedrag. De verbouwing van het Binnenhof krijgt nu al trekjes van een uit de hand gelopen ICT-project van de overheid. Wat D66 betreft wordt de renovatie uitgevoerd op een sobere manier."