Een overheidscommissie gaat onderzoek doen naar mishandeling van kinderen in pleeggezinnen en tehuizen. 

De commissie presenteert zich dinsdagmiddag en staat onder leiding van Micha de Winter, hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht.

De commissie gaat aan de slag op initiatief van het kabinet. Doel is om aard en omvang van zowel psychische als fysieke mishandeling van kinderen in kaart te brengen in de periode 1945 tot dit jaar.

Het onderzoek is een vervolg op de bevindingen van de Commissie-Samsom die enkele jaren geleden onderzoek deed naar seksueel misbruik in de jeugdzorg.

Samsom concludeerde in 2012 dat kinderen in een jeugdzorginstelling ongeveer een 2,5 keer zo grote kans hebben om seksueel misbruikt te worden.