Groeperingen die erop uit zijn de democratische rechtsorde omver te werpen of af te schaffen, moeten verboden kunnen worden. 

De Tweede Kamer heeft het kabinet donderdagavond opgeroepen om met voorstellen te komen voor een verbod.

CDA, SGP en VVD dienden de motie in, met in gedachten (politieke) groeperingen die de sharia (islamitische wetgeving) bepleiten. Ze verwijzen naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat stelt dat de sharia strijdig is met het Europese mensenrechtenverdrag EVRM.

Een meerderheid steunde de motie. Ze vinden dat er geen ruimte moet zijn voor organisaties die de democratische rechtsorde misbruiken om deze rechtsorde vervolgens terzijde te schuiven.

Het kabinet had op verzoek van het CDA al een verbod op shariapartijen onderzocht. Maar het liet in maart weten dat er al genoeg middelen zijn om op te treden tegen organisaties die antidemocratisch handelen of soortgelijk beleid ontwikkelen. Het CDA diende daarop alsnog een motie in.