Het kabinet weigert aan te geven hoe de politieke strategie er uit moet zien alvorens het zal overgaan tot militair ingrijpen in Syrië.
 

Dat blijkt woensdag uit het Kamerdebat over de verlenging van de missie tegen IS in Irak.

VVD, SP en D66 wilden van minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) horen welke voorwaarden het kabinet voor zich ziet om wel over te gaan tot militair ingrijpen in Syrië in de strijd tegen IS.

"Wij moeten als Kamer weten waar wij aan toe zijn", zei D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma.

Koenders voelde er weinig voor de Kamer daar op dit moment nader over in te lichten. "Ik ga nu niet op de late avond met lijstjes en punten het beleid uiteenzetten", zei de bewindsman. "Het punt is pas aan de orde als het aan de orde is."

Volkenrechtelijk mandaat

Eerder maakte het kabinet bekend dat juridische adviseurs concludeerden dat er een volkenrechtelijk mandaat is om op te treden in Syrë. Maar daar moet wel een breedgedragen politieke strategie voor een oplossing van het Syrische probleem bij komen, vindt het kabinet.

Hoe die vervolgstrategie er volgens het kabinet uit moet zien, wilde Koenders niet nader op ingaan.

De minister benadrukte in het debat dat de politieke situatie in de regio zeer complex is. Wanneer IS in Syrië militair verdreven wordt, is niet duidelijk wie het machtsvacuüm zal vullen.

Gat

Andere radicaal-islamitische terreurbewegingen of het regime van de Syrische president Assad kunnen in dat gat duiken. Daarmee zijn de problemen voor de Syrische bevolking niet verdwenen.

Naast de juridisch adviseurs van Buitenlandse Zaken en Defensie stelt de externe juridische adviseur dat er recht op ingrijpen is omdat IS Irak voortdurend vanuit Syrië aanvalt, terwijl de Syrische regering hiertegen niet kan of wil optreden.

Geweldsgebruik in Syrië is gerechtvaardigd op grond van het recht op collectieve zelfverdediging van Irak.

Luchtacties

Op dit moment voeren alleen de Verenigde Staten, Canada en een aantal Arabische landen luchtacties uit boven Syrië om de terreurbeweging te bestrijden.

Nederlandse F-16's voeren sinds vorig jaar missies uit tegen doelen van IS in Irak. Dat mandaat is vorige week verlengd met een jaar tot oktober 2016.