Nu de onderhandelingen over de belastingherziening zijn geklapt, trekken VVD en PvdA hun handen af van de door het kabinet voorgestelde verhoging van de btw voor veel goederen en diensten.

Dat melden fractievoorzitters Halbe Zijlstra (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) dinsdag.

Maandag mislukten de onderhandelingen, omdat D66 niet meer verder wilde praten. Daarom zien de regeringspartijen geen draagvlak meer voor het voorstel.

Volgens D66-leider Alexander Pechtold toonde het kabinet in de voorstellen te weinig ambitie, vooral met betrekking tot werkgelegenheid.

De coalitiepartijen voelen zich nu vrij om ook onderdelen van het kabinetsplan te beoordelen en zij maken daarom nu duidelijk dat een btw-verhoging er wat hen betreft niet komt.

"Voor dit plan was breed draagvlak nodig. Dat is er niet, dus het gaat niet door", aldus Samsom.

Zijlstra sluit zich daarbij aan. "Het kabinetsplan kwam voort uit de inventarisatie bij partijen die meededen bij de onderhandelingen. In dat pakket zat ook de btw-verhoging", stelt hij.

"Wij waren geen groot voorstander van de btw-verhoging, maar waren bereid om daar over te praten. Nu het draagvlak ontbreekt zal dit plan geen doorgang vinden. Ondernemers hebben hier namelijk last van."

Lastenverlichting

In het voorstel van het kabinet is 5 miljard euro vrijgemaakt voor lastenverlichting. Dit gaat als het aan Zijlstra en Samsom ligt wel door. Dit bedrag kon nog verder omhoog, maar dan moesten er ook andere maatregelen genomen worden. 

Een van die voorgestelde maatregelen was de zogeheten "uniformering van het btw-tarief", wat wil zeggen dat in principe alle goederen en diensten onder het hoge btw-tarief gaan vallen van 21 procent. Alleen de dagelijkse boodschappen zouden dan nog onder het lage tarief vallen.

Op het plan kwam al direct veel kritiek. Met name kleine ondernemers zouden door de maatregel zwaar getroffen kunnen worden en dat zou de voordelen van de lastenverlichting drastisch beperken.

Met het opstappen van D66 heeft het kabinet niet de benodigde meerderheid in de Eerste Kamer om een grondige herziening van het belastingstelsel door te voeren. Daarmee is deze vrijwel zeker voor deze kabinetsperiode van de baan.

Optie

In de Kamer werd vorige week nog met verbazing gereageerd toen staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) de optie van de btw-verhoging presenteerde na zijn eerdere inventarisatie van de wensen van de oppositiepartijen.

Geen enkele partij zou de btw-verhoging hebben voorgesteld, maar volgens Samsom hebben alle partijen dit als optie tafel gelegd.

"Ik had graag een plan gemaakt dat nog meer werkgelegenheid en geld voor mensen met een laag inkomen had opgeleverd. Helaas ontbreekt daarvoor het draagvlak", aldus de PvdA-leider.