De onderhandelingen over de herziening van het belastingstelsel zijn geklapt. D66-leider Alexander Pechtold zag onvoldoende ambitie in de plannen om verder te praten.

"We zijn ermee gestopt", zei Pechtold maandag na het overleg. 

Hij heeft er onvoldoende vertrouwen in dat de belastingherzieningen ambitieus genoeg zijn om meer banen te creëren, het stelsel te vereenvoudigen en te vergroenen. 

ChristenUnie-leider Arie Slob was wel bereid door te praten. Ook GroenLinks zag voldoende perspectief om verder te onderhandelen. Pechtold wilde dat niet. 

Met het opstappen van D66 heeft het kabinet niet de benodigde meerderheid in de Eerste Kamer om een grondige herziening van het belastingstelsel door te voeren. Daarmee is een grondige belastingherziening deze kabinetsperiode van de baan.

Teleurstellend

Volgens PvdA-leider Diederik Samsom waren de verschillen "kennelijk te groot". "D66 concludeerde dat ze er niet meer verder mee wilde. Dat is zonde. We hadden de mogelijkheid een heel groot pakket te maken waarin heel veel banen zaten", aldus Samsom. 

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra noemt het klappen van het overleg "teleurstellend". "Het leek erop dat we met de financiële woordvoerders verder zouden praten, toen bleek toch dat een partij daar geen heil in zag", zei Zijlstra. Staatssecretaris Eric Wiebes toonde zich na afloop van het overleg verbaasd: "Er was een sfeer van aanpakken aan tafel, we trokken onze agenda's en toen stapte er één op."

Het plan om de lasten te verlichten gaat wel door, als het aan de coalitie ligt. Zijlstra: "Voor de VVD was de lastenverlichtingen het belangrijkst." Samsom: "Het wordt nu een iets minder groot pakket, maar wel ambitieus genoeg."

Drie pakketten 

Het kabinet was voornemens de belastingen te hervormen. Omdat VVD en PvdA in de Eerste Kamer geen meerderheid hebben, had het kabinet daar wel de hulp van de oppositie voor nodig. In ieder geval voor de moeilijke hervormingen. 

De belastingherziening is opgedeeld in drie pakketten. In het eerste pakket wil het kabinet de lasten met 5 miljard euro verlichten. Dat moet naast een koopkrachtstijging van 1,5 tot 2 procent ook 35.000 banen opleveren.

Die lastenverlichtingen komen er sowieso, zegt het kabinet. Hoewel PvdA en VVD met 21 zetels in de Eerste Kamer bij lange na niet genoeg senatoren hebben voor een meerderheid, ziet de coalitie voldoende perspectief het eerste pakket door de senaat te loodsen.

Het CDA gaf vorige week aan de lastenverlichtingen te steunen. Het kabinet gaat ervan uit dat de overige kleine partijen in de Eerste Kamer de lastenverlichtingen niet zullen dwarsbomen.

Video: Belastingonderhandelingen geklapt

Steun

Voor het tweede en derde pakket zocht het kabinet steun bij D66, ChristenUnie, GroenLinks en SGP. In die voorstellen van staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) gaat de btw omhoog en komen er meer mogelijkheden om de gemeentelijke belastingheffing uit te breiden. Dat zou uiteindelijk ongeveer 60.000 banen opleveren.