D66 wil ondanks eerdere twijfel toch met het kabinet verder praten om tot een grote belastingherziening te komen. 

Dat is maandag bekendgemaakt na fractieberaad.

Het meedoen van D66 is voor de coalitie essentieel om een meerderheid in de Eerste Kamer te kunnen halen.

Afgelopen week debatteerde de Kamer over de belastingherziening. Het stoorde D66-leider Alexander Pechtold dat het kabinet wel vijf miljard wil inzetten voor lastenverlichting, maar niet duidelijk maakt hoe het belastingstelsel hervormt moet worden.

Het kabinet wil in elk geval de lasten volgend jaar met 5 miljard euro verlichten. Dat plan moet ook 35.000 extra banen opleveren. Daarnaast liggen er plannen voor een grondiger hervorming, maar die kunnen alleen doorgaan met steun van meerdere oppositiepartijen.

Volgens Pechtold toont het kabinet bovendien te weinig ambitie met betrekking tot werkgelegenheid, vergroening en vereenvoudiging.

Zo werd vorig jaar nog door het kabinet aangekondigd dat de belastingherziening 100.000 banen moet opleveren. In de plannen die nu op tafel liggen wordt waarschijnlijk niet eens de helft gehaald.

Lachertje

Na het fractieoverleg maandag liet Pechtold opnieuw weten meer ambitie te willen zien van het kabinet. 

"Er komen nauwelijks banen bij, de vereenvoudiging zit helemaal niet in het eerste pakket en vergroening is echt een lachertje", aldus de D66-leider.

"Het kabinet moet serieus nadenken of dit nou verstandig is. Je geeft vijf miljard weg en je krijgt er nauwelijks banen voor terug. Terwijl dat toch in deze kwetsbare economie het hoofddoel zou moeten zijn. Ik ga wel praten om te horen of het kabinet met nadere plannen komt."

Overleg

Maandagavond arriveerden D66, ChristenUnie, GroenLinks en SGP op het ministerie van Financiën om met staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) verder te praten over de belastingherziening.

Voor Arie Slob (ChristenUnie) liggen er geen taboes op tafel. Voor zijn partij is het belangrijk dat er meer aandacht komt voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. De belastinghervorming mag niet alleen werkenden vooruit helpen, aldus Slob.

Voor GroenLinks is het onder andere belangrijk dat het belastingstelsel verder vergroend moet worden. Dat kan door de belastingen voor grootverbruikers van energie, met name bedrijven, te verhogen.

Video: Belastingonderhandeling hervat bij Financiën