Het kabinet bespreekt of er hoger beroep moet worden aangetekend tegen de opvallende rechterlijke uitspraak woensdag over het Nederlandse klimaatbeleid.

De rechtbank in Den Haag bepaalde woensdag dat de Nederlandse overheid moet regelen dat in ons land de uitstoot van het broeikasgas CO2 in 2020 met zeker 25 procent is teruggedrongen ten opzichte van het jaar 1990.

Beroep aantekenen kan tot in augustus, aldus vicepremier Lodewijk Asscher vrijdag na afloop van de ministerraad. Voor een goede bestudering van het vonnis is ook wel tijd nodig.

'Boeiend vonnis'

Asscher sprak van een ''vèrstrekkende uitspraak, een boeiend vonnis''. De regering wil volgens hem niet alleen kijken naar de concrete gevolgen, maar ook de positie bezien die de rechter zich heeft aangemeten.

Minister Henk Kamp zei vrijdag voorafgaand aan de ministerraad dat hij niet bezig is met ''extra doelstellingen''. Zijn huidige doelstellingen op energiegebied zijn al lastig om te halen. ''Daarvoor moet ik alles uit de kast halen.''

Maar hij doet volgens zijn collega Asscher enorm zijn best voor hetzelfde doel: het terugdringen van het klimaatprobleem.

Urgenda

Duurzaamheidsorganisatie Urgenda en bijna negenhonderd mede-eisers hadden de zaak aangespannen. De rechter zei dat in Nederland de CO2-reductie volgens het huidige beleid onder de 17 procent zou blijven, in weerwil van klimaatverdragen.

Hij concludeerde dat klimaatverandering wordt veroorzaakt door uitstoot en dat dit ernstige gevaren met zich meebrengt, onder meer door de zeespiegelstijging en voor de voedselvoorziening. De overheid moet burgers hiertegen beschermen.

Video: Kamp niet bezig met 'extra doelstellingen' energiebeleid