Nederland houdt zo ''veel mogelijk'' vast aan een verplichte verspreiding van vluchtelingen over de Europese Unie. Maar als dat niet haalbaar is, wacht Nederland af of andere EU-lidstaten bereid zijn vrijwillig asielzoekers op te vangen. 

Dat zei premier Mark Rutte donderdag voor een Europese top in Brussel, waar de aanpak van de vluchtelingencrisis op de agenda staat.

De EU-leiders buigen zich over het plan van de Europese Commissie om 40.000 asielzoekers, die aankomen in Griekenland en Italië, over de andere EU-lidstaten te verdelen. De commissie wil de opvang bindend maken. Veel EU-landen voelen daar niets voor.

Rutte wil dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. ''We houden vast aan quota. Als dat niet lukt, dan zullen we moeten zien of andere landen bereid zijn vrijwillig te leveren.''

Tusk

De voorzitter van de top, Europees president Donald Tusk, erkende de onenigheid tussen de lidstaten over verplichte quota voor migranten. Hij maande de landen die voor vrijwillige opvang zijn, om uiterlijk eind juli bekend te maken hoeveel asielzoekers zij bereid zijn op te vangen.

Tusk vroeg om ''exacte en aanzienlijke'' toezeggingen, omdat solidariteit zonder opofferingen ''pure hypocrisie'' is. ''We willen geen nietszeggende verklaringen over solidariteit, maar daden en getallen.''