Na het Openbaar Ministerie biedt ook het kabinet de familie van Bart van U. en de nabestaanden van Els Borst excuses aan voor het verkeerd handelen rond zijn psychische toestand en in gevangenneming.

Dat zegt minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie donderdag in reactie op het rapport van de commissie-Hoekstra, die onderzoek deed naar wat er is misgegaan rond Bart van U..

Er zijn fouten gemaakt waardoor Van U. geen hulp kreeg en op vrije voeten bleef. Van U. heeft bekend zijn zus Loïs te hebben gedood en wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van oud-minister Els Borst.

"De gedachte dat dit leed misschien had kunnen worden voorkomen, raakt mij diep en sterkt mij in de overtuiging dat alles op alles moet worden gezet om herhaling van de gemaakte fouten te voorkomen. Het spijt mij dat de organisaties die tot taak hebben individuen en de samenleving te beschermen, daarin ernstig hebben gefaald", schreef hij die middag ook aan de Tweede Kamer.

Video: Reactie Van der Steur

Aanbevelingen

"In de samenhangende zaken rond Bart van U. heeft het systeem op het punt van DNA-afname, tenuitvoerlegging van een bevel gevangenneming en de (gedwongen) zorg gefaald", aldus de minister in zijn brief. "Het besef dat wanneer het op de genoemde onderdelen niet zou zijn misgegaan twee mensen mogelijk nog hadden geleefd, is zeer pijnlijk."

De commissie concludeerde dat politie, Openbaar Ministerie (OM) en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) falen bij de inschatting van het gevaar dat verwarde mensen kunnen vormen voor de samenleving.

Alle aanbevelingen die de commissie doet worden overgenomen door het OM en door het kabinet, aldus Van der Steur. De procedures rond het afnemen van dna, het gevangennemen van verdachten en het verbeteren met de omgang van verwarde personen meegenomen worden met spoed aangescherpt, zodat dit soort dingen niet meer kunnen gebeuren. Ook wordt gekeken naar verscherping van opsporing en signalering.

Van der Steur: ''Ik heb zelf het Openbaar Ministerie de opdracht gegeven om DNA te gaan afnemen van veroordeelden die nog geen DNA hebben afgegeven.''

Het gaat in de eerste plaats om circa 1.700 personen waarvan de verblijfplaats bekend is, maar daarna wordt gezocht naar mensen zonder bekend adres. De eerste groep moet binnen nog binnen dit jaar afgehandeld zijn.

Tijdelijke maatregel

De commissie wil onder meer dat er een tijdelijke wettelijke maatregel komt voor de aanpak van mensen met psychische problemen, die daardoor een gevaar vormen. Daarbij moet de officier van justitie een sleutelrol krijgen als het gaat om gedwongen opname van mogelijk gevaarlijke mensen. 

Deze officier van justitie moet zorgen voor een zorgvuldige en volledige dossiervorming. Ook moet hij goede een informatievoorziening regelen bij het Openbaar Ministerie en de politie.

Er wordt nu al wetgeving hiervoor voorbereid, maar die treedt naar verwachting pas op zijn vroegst in 2018 in werking. Daarom is er nu een tijdelijke oplossing nodig, concludeert voorzitter Rein Jan Hoekstra. Volgens Van der Steur is daarvoor nu al ruimte binnen de huidige wet.

De Tweede Kamer wil snel een debat met Van der Steur.

Video: Reactie van Pechtold en Recourt

Politie

"Dit mag niet meer gebeuren," zei korpschef Gerard Bouman van de Nationale Politie in een reactie.

"Daarom is het ook zo belangrijk dat we met zijn alleen een verbeterslag maken", benadrukt Bouman. "Deze zaak maakt pijnlijk duidelijk dat het ook in ons strak gereguleerde land mogelijk is dat signalen worden gemist en fouten worden gemaakt."

"Deze fouten hebben een grote impact op de samenleving, maar vooral op de families die een geliefde moeten missen. Daar moet ook onze eerste aandacht liggen. Het moet verschrikkelijk zijn om dit alles te moeten meemaken", aldus Bouman.

OM-topman Herman Bolhaar bood meteen na de presentatie van het rapport zijn verontschuldigingen aan aan de families van Van U. en Borst. "De bevindingen raken ons intens. De conclusies en aanbevelingen zijn ernstig", zei hij.