Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) is niet van plan het derde en laatste deel van zijn banenplannen stop te zetten. Hij verlengde de aanvraagtermijn voor die derde periode onlangs tot 15 september.

Ondanks kritiek in de Kamer, van vooral D66 en CDA, wil Asscher dat gewoon overeind houden. Hij is wel bereid om in het najaar te bekijken of de laatste periode van zijn banenplannen genoeg oplevert en of er andere mogelijkheden zijn. Tot nog toe zijn er weinig aanvragen ingediend.

Het kabinet heeft eerder voor de banenplannen 600 miljoen euro beschikbaar gesteld, verdeeld over drie periodes. Asscher heeft de aanvraagperiode voor de laatste tranche van 150 miljoen euro verlengd tot half september. Maar de animo lijkt terug te lopen.

De banenplannen (officieel 'sectorplannen' geheten) moeten met ontslag bedreigde werknemers of werklozen via om- of bijscholing of via leerwerkplekken klaarstomen voor (nieuw) werk. Voor elke euro die Asscher inlegt, leggen vakbonden en werkgevers er minimaal één bij.

Op stoom

Asscher meldde vorige maand nog dat de uitvoering echt op stoom begint te komen. Overheid, vakbonden en werkgeversorganisaties hebben er samen al 1,2 miljard euro aan uitgegeven.

Het kabinet heeft tot nog toe 424 miljoen euro geïnvesteerd en de werkgevers en bonden hebben 776 miljoen euro op tafel gelegd. Aan de beginfase doen 81.000 mensen mee. Asscher hoopt met de al goedgekeurde plannen 430.000 mensen te bereiken.

Twijfel

In de Tweede Kamer groeit de twijfel over de banenplannen van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. D66, tot nog toe voorstander, toonde zich in een debat met Asscher zeer kritisch over de derde aanvraagperiode. 

Ook de VVD vroeg Asscher of er misschien niet betere alternatieven zijn. Asscher verdedigde tijdens het debat de plannen. "Het is meer dan alleen een crisismaatregel", stelde hij.

"Het doel is sterker uit de crisis te komen. Daar zijn sectoren mee aan de slag en kunnen de middelen gebruiken om medewerkers om te scholen of aan te houden."

Wel vindt hij het prima als de Rekenkamer, op verzoek van CDA-Kamerlid Pieter Heerma, onderzoek doet naar de effectiviteit van de plannen. 

Arbeidsmarktanalyse

Asscher benadrukt dat de middelen alleen worden vrijgegeven als er een gedegen arbeidsmarktanalyse is gedaan. Het geld mag niet worden uitgegeven aan banen of sectoren die niet levensvatbaar zijn.

De laatste 150 miljoen euro kan beter besteed worden volgens D66 en CDA. Het CDA wijst erop dat het geld bedoeld was voor het bestrijden van werkloosheid tijdens crisis, maar in 2018 is die waarschijnlijk voorbij.

Stoppen met de laatste tranche dus, zeiden Heerma en Steven van Weyenberg (D66). Het CDA heeft altijd gezegd dat de plannen de beloofde banen niet zouden opleveren.

Asscher stelde ook liever te hebben gezien dat de plannen eerder kwamen, maar vindt de verlenging tot september verdedigbaar. Hij wijst er op dat bij veel sectoren, zoals de bouw, de crisis langer duurt dan verwacht.