Het kabinet slaagt er nauwelijks in om uitgeprocedeerde asielzoekers terug te laten keren naar hun land van herkomst.

Dat meldt de Volkskrant donderdag op basis van een rapport van Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ).

Doordat het kabinet niet slaagt in zijn opzet, kunnen de asielzoekers vaak toch in Nederland blijven. Het thuisland van de uitgeprocedeerden neemt hen vaak niet terug. 

Het gaat onder meer om China, Irak, Marokko, Somalië, Ghana en Egypte.

Actiever benaderen

Om deze weigerlanden toch te bewegen hun burgers terug te nemen, wil het kabinet deze landen actiever op dit punt benaderen. Niet alleen de ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken zouden daarbij een rol hebben, maar ook andere ministeries. Dit komt niet echter van de grond.

Andere belangen, zoals economische, wegen als het erop aankomt zwaarder. Er is "een discrepantie tussen het in het politieke debat beleden belang van terugkeer en het belang dat er in de praktijk aan wordt gehecht", stelt het adviescollege. Volgens de onderzoekers kunnen daar goede redenen voor zijn maar de politiek brengt dat niet zo naar buiten.

Nederland zou een betere band op moeten bouwen met deze landen en ze ook iets bieden als ze wel migranten terugnemen. Verder moet meer in Europees verband worden samengewerkt om terugkeer effectiever te maken.

Politiek

GroenLinks wijst erop dat het kabinet wel stoer roept dat mensen terug kunnen, maar dat dit dan wel moet kunnen. "Ondertussen weigert datzelfde kabinet mensen een fatsoenlijke bed, bad, brood-voorziening te bieden, laat staan een perspectief voor de lange termijn', zegt Linda Voortman van GroenLinks in een reactie.

De PVV wil juist af van asielzoekers en snel een debat erover houden met Dijkhoff. PVV'er Sietse Fritsma stelt dat uitgeprocedeerde asielzoekers "door pure laksheid van het kabinet hier gewoon blijven."