Het kabinet moet duidelijk maken wat zijn standpunt is over de import van Russisch gas nu minister Henk Kamp heeft aangekondigd meer buitenlands gas te importeren. 

Dat zeggen PvdA, D66, CDA, ChristenUnie en GroenLinks tegen NU.nl.

De partijen willen opheldering over het kabinetsstandpunt inzake de import van Russisch gas, omdat minister Henk Kamp (Economische Zaken) dinsdag aankondigde ook na 2016 de Groningse gaskraan verder dicht te willen draaien.

Daardoor moet er onder andere Russisch gas worden geïmporteerd, terwijl minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) een dag eerder er juist voor pleitte minder afhankelijk te worden van Russisch gas.

Standpunt

"Dit lijkt mij niet de bedoeling. Dit is geen gezamenlijk standpunt", zegt PvdA-Kamerlid Michiel Servaes. "De uitspraken rijmen niet."

Dat vindt ook het CDA. Kamerlid Raymond Knops: "Ministers Kamp en Koenders hebben hun uitspraken niet afgestemd. Het ontbreekt het kabinet aan een duidelijke visie op de energiepolitiek richting Rusland."

Sjoerd Sjoerdsma (D66) vindt dat het kabinet niet langer "met twee monden kan blijven spreken" en vindt dat duidelijk moet worden aangeven waar het kabinet staat om geloofwaardig te blijven.

Volgens de D66 had Kamp ook al veel eerder met een alternatief moeten komen. "Het kabinet wist al vorig jaar dat de relatie met Rusland was veranderd, maar nog steeds zijn er onvoldoende duurzame alternatieven", aldus Sjoerdsma. 

Donderdag debatteert de Kamer met minister Koenders over de situatie in Oekraïne.

Oekraïne

Sinds de Russische annexatie van de Krim en de oorlog in Oekraïne waar de Russen de separatisten ondersteunen, staan de verhoudingen tussen het Westen en Moskou op scherp.

Volgens Koenders laat de crisis in Oekraïne zien dat politiek en energie soms nauw verweven kunnen zijn. "Er waren moeizame onderhandelingen nodig om afgelopen winter Russisch gas ongehinderd naar Oekraïne te krijgen. Je moet er niet aan denken dat de EU in een soortgelijke situatie terechtkomt."

Servaes vindt dat geopolitieke dimensie niet kan worden genegeerd als minister Kamp besluit meer gas vanuit Rusland te importeren om de verminderde Groningse gaswinning te compenseren.

De PvdA roept Koenders op met Kamp om tafel te zitten en wil dat het kabinet verzekert dat het niet alleen de economische belangen afweegt, maar dat de situatie in Oekraïne meeneemt in het besluit om Russisch gas te importeren.

Gasrotonde

Werken aan een Europese aanpak, zoals Koenders voorstelde, is wat Servaes betreft niet voldoende. "Je kunt niet alles op Europa afschuiven", aldus de PvdA’er. Hij wijst op de Nederlandse gasrotonde waar Nederland miljarden in heeft geïnvesteerd. 

Gas uit Nederland, Noorwegen, Rusland en andere landenwordt hier opgeslagen en verder verhandeld.

Serveas: "Door de gasrotonde hebben we een nationaal belang om duidelijk te zijn over onze energiepolitiek met betrekking tot Rusland."

Energiebeleid

Volgens de VVD en SP zijn de uitspraken van Kamp en Koenders geheel met elkaar in lijn. "De uitspraken liggen exact in elkaars verlengde", aldus Kamerlid Han ten Broeke. 

De VVD en SP wijzen erop dat Kamp op korte termijn ergens gas vandaan moet halen om de huizen te verwarmen, terwijl Koenders het heeft over energiebeleid op lange termijn.

Ten Broeke: "Afhankelijkheid wil ik ook niet, maar Kamp heeft gezegd dat hij iets moet doen aan de situatie in Groningen, dan moeten we op korte termijn ergens anders gas vandaan halen."