Er komt in de toekomst zeer waarschijnlijk een vertegenwoordiger van de jongeren bij de Raad voor Cultuur. 

Cultuurminister Jet Bussemaker ziet het voorstel van D66 helemaal zitten en wil het meenemen bij de volgende benoeming. Ze wil dan ook niet zozeer een kenner, maar vooral een maker van kunst bij de raad zien te halen.

De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad geeft ook adviezen op de lange termijn en daarom is het volgens D66-Kamerlid Vera Bergkamp goed om ''met de toekomst over de toekomst'' te praten.

Mona Keijzer van het CDA had in hetzelfde debat een heel andere suggestie voor Bussemaker. Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft zo'n grote collectie, dat er maar eens over een dependance moet worden nagedacht om elders ook kunstwerken aan het publiek te tonen. Het Louvre in Parijs heeft dat immers ook gedaan in Lens.

Keijzer denkt voor het Rijks aan Kampen, waar het idee al eerder is geboren. Bussemaker wees erop dat er al naar wordt gestreefd de kunst zoveel mogelijk uit de depots te halen en eventueel elders te laten zien. In het najaar wordt deze 'collectiemobiliteit' opnieuw geagendeerd.

Schuiven

Keijzer veegde overigens de vloer aan met het bericht dat er dik 18 miljoen extra zou worden geïnvesteerd in kunst en cultuur. ''We zijn niet achterlijk, het is gewoon schuiven met geld'', hield ze de minister voor over het nieuws van 8 juni.

''Het is nog geen 10 procent van de bezuinigingen van Rutte-I en komt ook uit de cultuurbegroting zelf'', aldus ook Jasper van Dijk van de SP.

Van Dijk heeft ook grote problemen met de dreigende btw-verhoging. Maar volgens Bussemaker is dat nu onderdeel van een bredere discussie over het belastingstelsel. Belastingverlaging komt volgens haar wel weer ten goede aan wat mensen kunnen besteden, ook aan boeken en toegangskaartjes.