De Omgevingswet, die de regelgeving rond ruimtelijke ordening en leefomgeving flink moet vereenvoudigen, krijgt brede steun in de Tweede Kamer. 

Dat bleek woensdag tijdens de behandeling van het wetsvoorstel waarin 26 bestaande wetten ineen worden geschoven.

Minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) hoorde waarderende woorden van de oppositie. Eric Smaling van de SP sprak van een ''bewonderenswaardig, dapper en moedig proces''. Ook Erik Ronnes (CDA) sprak zijn steun uit. ''Complimenten zijn op zijn plaats'', zei hij.

Zorgen zijn er onder meer over de financiering. Ook storen partijen zich eraan dat veel maatregelen worden geregeld via Algemene Maatregelen van Bestuur, waarvoor geen instemming van de Kamer nodig is. ''Belangrijke normen horen in wetten thuis'', stelde SGP'er Roelof Bisschop. Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) betreurt het dat in de wet geen voorrang wordt gegeven aan duurzaamheid.

Wetgevingsoperatie

Het gaat om de grootste wetgevingsoperatie sinds de vernieuwing van de Grondwet in 1848. Door de wet moet bedrijven en burgers sneller vergunningen kunnen krijgen. Ook moet het aantal vergunningen afnemen. De wet moet in 2018 in werking treden.