D66-leider Alexander Pechtold weet nog niet of zijn partij vertrouwen heeft in de onderhandelingen met het kabinet over de herziening van het belastingsysteem.

Dat blijkt woensdag tijdens het hoofdlijnendebat over de belastingherziening.

Volgens Pechtold blijft de ambitie van het kabinet om een serieuze belastingherziening door te voeren ver achter.

"Het kabinet geeft niet duidelijk aan wat het wil", stelt hij na afloop van het debat. "Het kabinet zet in op lastenverlichting, maar niet op banen, vereenvoudiging en vergroening."

Het stoort Pechtold dat er vorig jaar nog werd aangekondigd dat de belastingherziening 100.000 banen moet opleveren. In de plannen die nu op tafel liggen wordt waarschijnlijk niet eens de helft gehaald.

De D66-leider wil met zijn fractie in beraad of het wel zin heeft om verder te praten. Mogelijk stelt hij eerst het kabinet voor om met een ambitieuzer plan te komen.

Video: D66 beraadt zich over verder meepraten belastingplan

Banen

Premier Mark Rutte moest erkennen dat de ambitie om 100.000 banen te creëren met de belastingherziening niet gehaald lijkt te gaan worden.

Volgens hem heeft dit te maken met de wensen vanuit de oppositiepartijen. "Als je rekening wilt houden met de wensen van de Kamer dan zijn de knoppen waar je aan kunt draaien begrensder dan wanneer je daar vrij over kan filosoferen", aldus Rutte.

Pechtold vond deze uitleg rammelen. Volgens hem blijkt uit alleen de lastenverlichting een impuls voor de werkgelegenheid. De maatregelen als de btw-verhoging leveren nauwelijks banen op, aldus Pechtold.

In ieder geval ChristenUnie, GroenLinks en SGP praten wel mee. De coalitie heeft echter ook D66 nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer.

Vertrouwen

Ondanks de kritische toon van Pechtold, houdt Rutte vertrouwen in het verloop van het onderhandelingsproces. "Ik heb goede hoop dat hij aanschuift", zei Rutte na afloop van het debat.

Volgens de premier hebben de oppositiepartijen nu de kans om echt tot een stelselherziening te komen en daar heeft het kabinet D66 hard voor nodig om tot een meerderheid in de Eerste Kamer te komen. "Er liggen nu kansen."

Ruimte

De coalitie had eerder tijdens het debat aangegeven bij de onderhandelingen over de belastingherziening ruimte te bieden om over alle onderdelen van het pakket te spreken.

Met name ChristenUnie-leider Arie Slob en GroenLinks-frontman Jesse Klaver drongen er op aan dat over het hele belastingpakket gesproken moet kunnen worden.

Slob en Klaver stelden dat het kabinet eerder de indruk wekte dat de eerste vijf miljard lastenverlichting voor werkenden vaststaat en dat de oppositie enkel kan meepraten over de andere onderdelen waaronder de btw-maatregel.

Rutte bevestigde dat er over alles gesproken kan worden, maar wilde tijdens het debat niet ingaan op onderdelen van het pakket. Dat zou volgens hem de kans van slagen om tot een totaalakkoord te komen beperken.

SP-leider Emile Roemer en CDA-leider Sybrand Buma bleven tijdens het debat weigeren om met de coalitie en diverse andere oppositiepartijen mee te praten over de herziening van het belastingplan.

De SP'er verweet de coalitie dat de plannen niet positief uitpakken voor ouderen en sociale minima. PvdA-leider Diederik Samsom slaagde er niet in hem over te halen alsnog mee te onderhandelen.

Positieve elementen

Ook Buma werd door diverse oppositiepartijen tevergeefs opgeroepen alsnog mee te onderhandelen. De CDA'er moest erkennen dat er positieve elementen in het plan zitten en sloot dus ook niet uit dat hij er alsnog mee zal instemmen.

Met name de verbeterde positie van middeninkomens en de toename van werkgelegenheid sprak hem aan. Buma gaf echter wel aan niet mee te werken aan verschuivingen van belastingen, zoals de btw-verhoging of de verschuiving naar gemeentelijke belasting.

Wiebes

Uit een woensdag verstuurde brief van Wiebes blijkt dat werkende Nederlanders met lagere inkomens en middeninkomens het meest profiteren van de belastingmaatregelen die het kabinet afgelopen vrijdag heeft voorgesteld. 

Sociale minima en AOW'ers gaan er in koopkracht niet of nauwelijks op vooruit.