ChristenUnie-leider Arie Slob roept het kabinet op om met de oppositie over alle onderdelen van het kabinetsvoorstel voor de belastingherziening te onderhandelen. "Anders heeft verder praten geen zin".

Dat zegt hij tegen NU.nl in aanloop naar het debat van woensdag over de veelomvattende belastingherziening.

Het kabinet is voornemens om sowieso vijf miljard in te zetten voor lagere lasten. Met de oppositie wil het kabinet praten over nog eens vijf miljard aan lasten die verlicht kunnen worden door het verhogen van de btw.

Slob wil echter in het debat van de coalitie en het kabinet horen dat ook over het eerste pakket van vijf miljard gesproken kan worden.

"Er moet ruimte zijn voor onderhandelingen. Je kunt de partijen niet uitnodigen om te fungeren als een soort applausmachine. Er moeten geen afgebakende terreinen zijn waar niet over te praten valt, dan heeft verder praten geen zin", aldus Slob.

Chronisch zieken

Volgens hem komt de vijf miljard die het kabinet wil inzetten voor lastenverlichting volledig ten gunste van werkenden, waardoor ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mantelzorgers achtergesteld dreigen te worden.

"De maatregelen die het kabinet nu wil nemen raakt deze groepen. De afbouw van de algemene heffingskorting, waar ruim 2 miljard voor is ingeboekt, raakt de mensen die niet vertegenwoordigd zijn in het arbeidsproces. Dat kost deze groep ruim 200 euro in de maand", stelt hij.

GroenLinks liet afgelopen weekend ook al weten bedenkingen te hebben bij het voorstel van het kabinet. Wat hen betreft kan er in ieder geval geen sprake kan zijn van een btw-verhoging voor veel goederen en diensten.

In plaats daarvan wil GroenLinks-leider Jesse Klaver inzetten op vergroening en het aanpakken van de soms riante vermogenspositie van bedrijfseigenaren.

Meer ambitie

Andere partijen willen zich nog niet zo duidelijk uitspreken tegen sommige onderdelen van de plannen. "Het schiet niet erg op als ik ga zeggen wat ik allemaal niet wil", stelt D66-leider Alexander Pechtold.

Wel dringt hij aan op "meer ambitie", nu blijkt dat het vorig jaar door het kabinet uitgesproken streven om 100.000 banen te creëren met de belastingherziening niet haalbaar blijkt. 

Volgens de nieuwe rekenmethode van het Centraal Planbureau (CPB) haalt het kabinet immers met dezelfde voorstellen geen 100.000, maar in het meest gunstige geval slechts 65.000 banen. Meer waarschijnlijk is dat dit aantal nog een stuk lager ligt.

Onderhandelingen

Na het debat wil het kabinet zo snel mogelijk, wellicht al donderdag, in onderhandeling met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie, GroenLinks en SGP. Deze partijen zijn nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer.

Voor Sybrand Buma (CDA) is onderhandelen achter de schermen geen optie. Hij wil in het debat duidelijk maken dat het kabinet met een belastingherziening moet komen die de middeninkomens ten goede komt. 

Als het kabinet hieraan tegemoet komt sluit hij niet uit het voorstel alsnog te steunen. Wel zegt de CDA-leider dat hij zich niet kan voorstellen dat zijn partij zal instemmen met het door het kabinet voorgestelde hoge btw-tarief voor vrijwel alle goederen en diensten. 

Dit kan volgens hem de kleine ondernemer hard raken en is onduidelijk wat de samenhang is met de voorgenomen lastenverlichting op arbeid.

Ook de andere oppositiepartijen hebben hun bedenkingen bij de btw-verhoging. Het kabinet zal in het debat duidelijk moeten maken wat de effecten voor de koopkracht voor alle groepen in de samenleving zullen zijn.