GroenLinks ziet niets in een generieke verhoging van het btw-tarief als onderdeel van de hervorming van het belastingstelsel. 

Hij noemt zo'n verhoging van de btw een ''botte maatregel met veel ongewenste effecten''. Klaver wil de fiscale hervorming betalen door belastingen op milieuvervuiling te verhogen en belastingontwijking van multinationals aan te pakken.

Ook vindt hij dat niet alle opbrengsten van de herziening in lastenverlichting moet worden gestopt. Het moet ook gebruikt worden om de koopkracht van uitkeringsgerechtigden te verbeteren. En een deel moet naar publieke diensten zoals de (thuis)zorg gaan.

Herziening

''GroenLinks wil een fundamentele herziening van het belastingstelsel. Wij zitten niet aan tafel om de btw te verhogen, maar omdat we klimaatverandering willen aanpakken, ongelijkheid willen terugdringen en mensen aan een baan willen helpen'', aldus Klaver.

Zijn partij wil voor 2 miljard euro de energiebelasting verduurzamen en vrachtverkeer, vlees, het bebouwen van open ruimte en het lozen van restwarmte zwaarder belasten. Verder wil hij bedrijfseigenaren meer laten betalen en belastingontwijking door grote bedrijven aanpakken. Dat moet 1 miljard opleveren.

Varianten

De voorman van GroenLinks wijst er verder op dat varianten voor vergroening en aanpak van belastingontwijking ook terug te vinden in de partijprogramma's van de PvdA, D66 en ChristenUnie.

Geen enkele partij stelt in zijn verkiezingsprogram verhoging van de btw voor, aldus Klaver.