Het kabinet verwacht dat de koopkracht van werkende Nederlanders na de belastingherziening met 1,5 tot 3 procent zal stijgen.

Die verwachting beschrijft staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) vrijdag in een Kamerbrief. Daarmee worden eerder uitgelekte gegevens bevestigd.

Het kabinet verwacht, zoals eerder al bekend werd, 5 miljard euro aan lastenverlichting te kunnen realiseren. Daarmee gaan werkenden er 1,5 tot 3 procent in koopkracht op vooruit. De koopkracht van niet-werkenden blijft stabiel.

Werkende huishoudens zullen na de belastingherziening mogelijk gemiddeld 800 tot 2.000 euro per jaar minder aan inkomstenbelasting kwijt zijn. Dat laatste bedrag wordt volgens Wiebes alleen bereikt als er naast de voorgestelde aanpassingen nog extra maatregelen worden genomen.

Of het daadwerkelijk zo uitpakt, is nog wel afhankelijk van de ruimte die het kabinet in het budget zal hebben. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste maatregelen die het kabinet voorstelt.

Maatregelen

Het kabinet wil 500 miljoen euro steken in de inkomensafhankelijk combinatiekorting (IACK) en de verhoging van de kinderopvangtoeslag. Dit moet de arbeidsparticipatie van ouders met jonge kinderen stimuleren. Werkende ouders kunnen IACK aanvragen als zij kinderen onder de twaalf jaar hebben. Zij krijgen daarmee korting op belastingen en premies.

Het kabinet geeft daarnaast werkgevers een loonkostenvoordeel om het aantrekkelijker te maken om mensen met lage inkomens aan te nemen. Hier gaat een half miljard euro naar toe.

En de arbeidskorting voor inkomens tot 50.000 euro wordt verhoogd. Hiervoor reserveert het kabinet 2,5 miljard euro.

Ook worden de tarieven in de tweede en derde belastingschijf met ongeveer 2 procentpunt verlaagd.

Toptarief

Verder gaat het zogeheten 'aangrijpingspunt' voor het toptarief omhoog. Dit betekent dat mensen vanaf een hoger inkomen een belastingtarief van 52 procent gaan betalen. Nu geldt het toptarief nog voor het deel van het inkomen vanaf 57.586 euro. Voor het inkomen dat daaronder valt, gelden lagere belastingtarieven.

De maatregelen worden medegefinancierd door een volledige afbouw van de algemene heffingskorting. Dit is een korting die iedereen krijgt op de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen.

Verder wordt de kinderopvangtoeslag anders gefinancierd, zodat ouders met minder administratieve rompslomp te maken krijgen.

Daarnaast is Wiebes later op vrijdag met plannen voor de aanpassing van autobelastingen gekomen. Volledig elektrische auto's worden fiscaal gezien aantrekkelijker. Hybride plug-in-auto's worden juist minder fiscaal gestimuleerd.

Daarnaast gaan de motorrijtuigenbelasting en de aanschafbelasting (bpm) omlaag. En de belasting op oude diesels die zonder fabrieksroetfilter rijden, gaat flink omhoog.

Vermogen

Ook wil het kabinet de vermogensrendementsheffing aanpassen. Dat is de belasting die burgers betalen over hun spaargeld van boven de ruim 21.000 euro, aandelen en een tweede woning.

"Een heffing op basis van ieders werkelijk in dat jaar gerealiseerde rendement wordt door velen als gewenste oplossing genoemd, maar is zeer complex en binnen afzienbare termijn voor de Belastingdienst niet uitvoerbaar", schrijft Wiebes.

Het kabinet komt met een alternatief waarbij per categorie (zoals spaarsaldo, aandelen en onroerend goed) wordt bekeken wat er in het algemeen op de markt aan rendement is behaald. Deze gemiddelden moeten dan beter aansluiten bij de rendementen die burgers daadwerkelijk met hun vermogen hebben binnengehaald.

Wiebes voorspelt dat een dergelijk maatregelenpakket op de langere termijn zo'n 35.000 banen op zal leveren. En dan met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Steun

Om de lasten op arbeid nog verder te verlagen, de economische groei te stimuleren en het belastingstelsel verder te vereenvoudigen, wil het kabinet de btw verhogen en nog andere extra maatregelen nemen.

De opbrengsten van die maatregelen moeten geïnvesteerd worden in meer banen. Om dat voor elkaar te krijgen heeft het kabinet de steun van de oppositiepartijen nodig.

Uit de gesprekken die in de afgelopen dagen met andere partijleiders zijn gevoerd, blijkt dat er bijvoorbeeld geen draagvlak is voor het snoeien in concrete aftrekposten. 

Ook voelen de partijen niet veel voor het spreiden van de belastingdruk over het leven. Nu betaal je de meeste belasting tijdens de fase waarin je werkt, terwijl de kosten in die periode het hoogst zijn. Het kabinet wilde dit aanpassen, maar vindt daar geen gehoor voor.

Btw

Maar Wiebes verwacht dat er bij gesprekspartners D66, ChristenUnie, SGP en GroenLinks wel animo is voor een btw-verhoging. Hij benadrukt dat er in Nederland relatief vaak gebruikt wordt gemaakt van het lage btw-tarief van 6 procent. 

"Anders dan vaak wordt verondersteld, hebben lage inkomens geen relatief voordeel van ons btw-stelsel en kost het btw-stelsel banen. Bovendien leidt het verschil tussen het verlaagde en algemene tarief tot complexiteit", aldus Wiebes.

Voedingsmiddelen in de winkels en in de horeca blijven wel onder het lage btw-tarief vallen om te voorkomen dat mensen veel vaker vlak over de grens boodschappen gaan doen en uit eten gaan.

Het kabinet werkt ook nog aan een mogelijke vereenvoudiging van de zorgtoeslag. Dit moet nog verder onderzocht worden, maar Wiebes verwacht dat de constructieve partijen hierover willen meepraten.

Bereidheid

"Naar aanleiding van het gesprek van 17 juni jongstleden ziet het kabinet brede bereidheid om vertrouwelijk verder te overleggen om tot een akkoord te komen", stelt Wiebes.

"Voorstellen doen waarvan het draagvlak onzeker is, zal naar de verwachting van het kabinet niet tot succes leiden. Eerdere fiscale plannen bleven op deze manier maar een paar uur in leven. Een belastingherziening slaagt alleen met brede steun."

Het kabinet streeft ernaar om op Prinsjesdag in september een voorstel af te hebben.

Lees ook: Reacties politiek op herziening belastingstelsel