Politici krijgen voortaan niet langer dan vijf jaar wachtgeld als zij voorafgaand aan hun pensioen worden ontslagen of aftreden. Nu is dat nog tien jaar.

Een voorstel van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) om die overbruggingsregeling te halveren, kreeg donderdag steun van de Tweede Kamer. De regeling moet in januari 2016 ingaan.

Ministers, gedeputeerden en wethouders kunnen nu nog vanaf hun 55e tot aan hun pensioen genieten van de verlengde wachtgeldregeling.

Straks kan dat pas vijf jaar voor hun pensionering. De algemene pensioenleeftijd wordt nu langzaam opgetrokken naar 67 jaar.

De wachtgeldregelingen voor oud-politici zijn de afgelopen jaren al vaker versoberd.