De hele Tweede Kamer is en blijft zeer bezorgd over de zware misdaad in Nederland. Politie en justitie boeken met hun aanpak wel veel resultaten, maar ze hebben te weinig mensen en capaciteit, vindt de oppositie. 

De oppositie dringt aan op meer geld voor uitbreiding, maar dat komt er niet.

De Kamer wijst op de huidige liquidatiegolf tussen bendes, de florerende drugshandel en de pogingen van criminele netwerken om vooral in het zuiden van Nederland het bestuurlijk gezag te ondermijnen.

SP, PVV, D66, CDA, ChristenUnie en de Groep Bontes/Van Klaveren vinden dat minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie dit nog veel steviger moet aanpakken.

Geïntensiveerd

De minister zei woensdag in een debat dat hij de zorgen en de afschuw deelt, maar dat de aanpak al is geïntensiveerd. Politie en het Openbaar Ministerie hebben meer ingezet op dit soort zaken en werken nauw samen met andere instanties. Van der Steur merkt een enorme 'ambitie' onder burgemeesters om de misdaad tegen te gaan.

Extra geld is er nu niet voor de bestrijding, hield de minister de Kamer voor. Coalitiefracties VVD en PvdA steunen dat. De PvdA wil wel dat de minister meer de regie neemt en met een aanvalsplan komt om kleine gemeenten te ondersteunen.

Van der Steur benadrukte dat Nederland steeds veiliger wordt, omdat het aantal gevangenen, overvallen en woninginbraken ''spectaculair daalt.''

De oppositie vond dat te simpel. Ze zeggen dat verontruste burgemeesters bij hen aan de bel trekken en dat de politie veel zaken op de plank laat liggen, omdat agenten steeds elders tijdelijk een gat moeten vullen.