VNL-leider Bram Moszkowicz heeft op het eerste ledencongres van zijn partij uitgehaald naar de PVV en diens leider Geert Wilders. De PVV wil niet regeren, VNL wil dat wel, aldus Moszkowicz. ''De PVV wil niets. Hun leider heet: Geert Wil-niks.''

Volgens Moszkowicz, die in het verleden Wilders als advocaat verdedigde in diens rechtszaak, is de PVV een linkse partij, waar VNL een klassiek-liberale, rechtse partij is. ''We zijn rechtser dan de VVD en realistischer dan de PVV. We staan in de traditie van Frits Bolkestein en Pim Fortuyn.''

Moszkowicz richt zijn pijlen ook op de VVD. Die afkorting staat volgens de VNL-leider voor 'Vrienden van Diederik'. ''Rutte en Zijlstra hebben liberaal Nederland volledig in de steek gelaten en in de kou gezet. Rutte en Zijlstra zijn de loopjongens van de Partij van de Arbeid, de trekpoppen van het socialisme.''

Immigratiebeleid

Verder bepleitte hij een veel strenger immigratiebeleid, naar Australisch voorbeeld. ''Alleen mensen die iets toevoegen aan ons land zijn wat ons betreft welkom. En asielzoekers vangen we uitsluitend op in de regio.'' Het asielbeleid zou weer geheel een verantwoordelijkheid van de landen zelf moeten worden, zonder bemoeienis van de EU. ''De EU zou terug moeten naar de kern: economische samenwerking. Verder zou Brussel zich nergens mee moeten bemoeien. De EU moet niet naheffen, maar zich opheffen.''

Moszkowicz wil verder hogere straffen voor zware misdrijven, 1 miljard euro extra voor politie en veiligheidsdiensten en 5 miljard extra voor defensie. Hij pleitte in zijn speech ook voor lagere belastingen voor burgers en bedrijven. De plannen hebben ''een keurig stempeltje'' gekregen van het Centraal Planbureau.

Voorstellen

Dat heeft vorig jaar september de fiscale voorstellen van VNL doorgerekend. Daarin kiest VNL behalve voor lagere belastingen ook voor het afschaffen van kortingen en aftrekposten en voor een systeem waarbij de zorgtoeslag en de kinderbijstand worden afgeschaft en vervangen door voor de staat goedkopere kindregelingen.

Het eindresultaat voor de overheidsbegroting is vrijwel nihil. Het CPB heeft de effecten op de economische groei, de koopkracht en de werkgelegenheid toen niet berekend.