Nederland doet op veel punten te weinig om de kinderrechtensituatie te verbeteren. Dat meldde het VN-Kinderrechtencomité woensdag. 

Het kinderrechtenorgaan maakt zich onder meer zorgen over de gevolgen van de decentralisatie van de jeugdzorg. Ook het armoedebeleid en de aanpak van kindermishandeling baart zorgen.

Volgens het rapport is de kwaliteit van de jeugdhulp gedaald sinds de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugdhulp. Zo worden gevallen van kindermishandeling binnen instellingen en pleeggezinnen nog te weinig gemeld door professionals.

Ook het aantal kinderen dat is geplaatst in instellingen, is te hoog en ook groeien steeds meer kinderen op in armoede.

In het rapport doet het kinderrechtenorgaan meer dan zestig aanbevelingen aan de Nederlandse overheid. De regering zou onder andere meer moeten investeren in het werven van pleeggezinnen.