Een deel van de oppositie in de Tweede Kamer wil dat de details van het akkoord over de hervorming van het belastingstelsel zo snel mogelijk openbaar worden gemaakt.

SP-leider Emile Roemer laat weten pas aan tafel te willen gaan als het akkoord dat de regeringspartijen dinsdag sloten, openbaar wordt gemaakt. 

"Mijn stelling is: eerst openbaar maken en daarna kunnen we gaan praten", zegt Roemer tegen NU.nl. "Geen achterkamertjespolitiek over iets wat zo belangrijk is. Dit belastingplan gaat de komende tien, twintig jaar mee." 

ChristenUnie-leider Arie Slob hekelt de werkwijze van het kabinet. "Wij weten officieel van niets. het kabinet communiceert via de media terwijl onze deur altijd heeft open gestaan", zegt Slob tegen NU.nl.

Wat de ChristenUnie betreft moet  het kabinet de hoofdlijnen openbaar maken en moet in een openbaar debat in de Kamer duidelijk worden waar de partijen staan. "Waarom zou je dat stil houden? Breng die hoofdlijnen naar buiten, laat zien waar je staan", aldus Slob.

CDA-leider Sybrand Buma stelt altijd met het kabinet om de tafel te willen zitten, maar het zou ook volgens hem sterker zijn als de coalitie niet alleen mooie woorden presenteert maar ook het plan zelf.

Video: Reactie Roemer

Begrip

D66 toont begrip voor het geheimhouden van het stuk, maar laat weten dat de stukken openbaar moeten worden als er onderdelen beginnen te lekken. D66-leider Alexander Pechtold wil dan ook zo snel mogelijk weten wat de coalitieplannen precies zijn.

GroenLinks noemt het "goed" als het akkoord openbaar wordt, maar stelt dat het geen harde voorwaarde is. De partij wacht de brief van het kabinet af waarin wordt verduidelijkt hoe het hervormingsproces er verder uit komt te zien.

Slagingskans

Het kabinet is echter voorlopig niet van plan het akkoord openbaar te maken. Premier Mark Rutte zei vorige maand dat het de kans van slagen zou beperken als het plan op straat komen te liggen.

"Dan gaat iedereen shoppen en is het dood voordat de inkt droog is", aldus de premier. 

Volgens Halbe Zijlstra (VVD) krijgt de oppositie waarschijnlijk volgende week de plannen te zien. Zijlstra benadrukt dat er rekening is gehouden met de wensen van de oppositiepartijen. 

Volgens Slob is het juist niet bevorderend dat het kabinet 'al jubelend' meldt dat er een hoofdlijnenakkoord is en er vervolgens onderdelen lekken. "De wijze waarop het akkoord naar buiten is gebracht, is vragen om moeilijkheden. Dat betreur ik, want onze deur stond altijd open."

Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) moet met het hoofdlijnenakkoord van VVD en PvdA op zoek naar steun bij de oppositie in de Tweede Kamer. Dat is hard nodig, omdat de coalitiepartijen samen een schamele 21 zetels in de Eerste Kamer hebben, terwijl er 38 nodig zijn voor een meerderheid.

Lastenverlichting

Woensdag werd duidelijk dat het kabinet waarschijnlijk miljarden euro's overhoudt volgend jaar om te besteden aan lastenverlichting. Die is nodig om groepen mensen te compenseren bij de eerste stappen in de herziening van het stelsel.

Wiebes kon niet zeggen hoeveel geld er precies is. Het kabinet heeft eerder gezegd dat 3 tot 5 miljard euro nodig is. Uit de CPB-cijfers komt een ruimte naar voren die fors groter is.

De staatssecretaris benadrukt dat hij de oppositie niet een helemaal dichtgetimmerd plan zal voorleggen. "Ik praat met alle partijen al heel constructief en ik ben onder de indruk van hun ideeën."

Het uitgangspunt van het kabinet is om voor de zomer al te starten met de gesprekken en met Prinsjesdag een politiek en maatschappelijk breed gedragen akkoord te presenteren.