Regeringspartijen VVD en PvdA hebben een hoofdlijnenakkoord bereikt over de hervorming van het belastingstelsel. 

Dat meldt staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) woensdag.

Er moeten volgens de bewindsman alleen nog een aantal ''technische dingen worden uitgewerkt''. 

"Dat probeer ik heel snel te doen en dan willen we echt voor het zomerreces met andere partijen gaan praten. We willen echt de lasten op arbeid verlagen, dat de Nederlanders minder belasting gaan betalen en het stelsel stapsgewijs minder ingewikkeld wordt'', aldus Wiebes.

Hij heeft steun van meerdere oppositiepartijen nodig om zijn plannen door de Senaat te krijgen waar VVD en PvdA bij lange na geen meerderheid hebben.

Miljarden euro's

Woensdag werd duidelijk dat het kabinet waarschijnlijk miljarden euro's overhoudt volgend jaar om te besteden aan lastenverlichting. Die is nodig om groepen mensen te compenseren bij de eerste stappen in de herziening van het stelsel.

Wiebes kon niet zeggen hoeveel geld er precies is. Het kabinet heeft eerder gezegd dat 3 tot 5 miljard euro nodig is. Uit de CPB-cijfers komt een ruimte naar voren die fors groter is.

Onder de indruk

De staatssecretaris benadrukt dat hij de oppositie niet een helemaal dichtgetimmerd plan zal voorleggen. ''Ik praat met alle partijen al heel constructief en ik ben onder de indruk van hun ideeën.

Als de gesprekken zo doorgaan, hebben we voor de belastingbetaler en voor Nederland iets in petto.'' Doel is volgens Wiebes uiteindelijk: lagere belastingen voor alle Nederlanders, een simpeler belastingstelsel en meer werkgelegenheid.

Voor het zomerreces overlegt het kabinet nog met de oppositie over de herziening van het fiscale stelsel, aldus Wiebes. 

Openbaar

SP-leider Emile Roemer laat weten pas aan tafel te willen gaan als het akkoord openbaar wordt gemaakt. CDA-leider Sybrand Buma stelt altijd met het kabinet om de tafel te willen zitten, maar het zou ook volgens hem sterker zijn als de coalitie niet alleen mooie woorden presenteert maar ook het plan zelf.

D66 toont begrip voor het geheim houden van het stuk, maar laat weten dat de stukken openbaar moeten worden als er onderdelen beginnen te lekken. 

"Mijn stelling is: eerst openbaar maken en daarna kunnen we gaan praten", stelt Roemer tegen NU.nl. "Geen achterkamertjespolitiek op iets wat zo belangrijk is. Dit belastingplan gaat de komende tien, twintig jaar mee."

Als het aan de SP-leider ligt wordt de ruimte voor lastenverlichting gebruikt om de publieke sector te verbeteren en de lasten op arbeid te verlagen, vooral bij het mkb. Stelsel moet eerlijker. Ruimte moet gebruikt worden om publieke sector te verbeteren. Denk aan de zorg.

"Maar dat moet mede betaald worden door multinationals en de hoogste vermogens. Die betalen nu nauwelijks belasting", aldus Roemer.

Video: Reactie Wiebes

Achterkamertjes

Wiebes dook de afgelopen maanden de achterkamertjes in om de wensen van de oppositiepartijen te inventariseren. 

Het kabinet zou na de inventarisatie nog voor de zomer met een 'potloodschets' van de herziening komen, waarna met de Kamer onderhandeld kon worden over een nieuw plan.

Vrijdag kondigde Dijsselbloem onverwacht aan de potloodschets in de prullenbak te gooien, en met Prinsjesdag de nieuwe plannen te presenteren.