Volgens premier Mark Rutte hebben regeringspartijen VVD en PvdA ''op een haar na'' een akkoord bereikt over de hervorming van het belastingstelsel. 

Hij zei dat woensdag in Brussel waar hij is voor de top tussen de Europese Unie en Latijns-Amerika.

Het kabinet verwacht snel met de oppositie te kunnen gaan overleggen over de herziening. Rutte riep de oppositie op mee te werken aan de fiscale hervormingen die moeten leiden tot lagere lasten op arbeid en versimpeling van het belastingsysteem.

Op de vraag of kabinet en oppositie er nog voor de zomer uitkomen, antwoordde de premier: ''Aan mij zal het niet liggen.''

Puntjes op de i

Eerder op de dag zei minister Dijsselbloem van Financiën nog dat het kabinet snel zou overleggen met de oppositie over de hervorming van het stelsel.

De coalitiepartijen overlegden dinsdagavond nog over de hervorming van het fiscale stelsel. "We zijn heel ver. De laatste puntjes moeten nog op de i worden gezet", aldus de minister.

Video: Reactie Dijsselbloem

Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) dook de afgelopen maanden de achterkamertjes in om de wensen van de oppositiepartijen te inventariseren. 

Die steun heeft het kabinet nodig omdat VVD en PvdA in de Senaat samen maar 21 zetels hebben, waar 38 nodig is voor een meerderheid.

Het kabinet zou na de inventarisatie nog voor de zomer met een 'potloodschets' van de herziening komen, waarna met de Kamer onderhandeld kon worden over een nieuw plan.

Vrijdag kondigde Dijsselbloem onverwacht aan de potloodschets in de prullenbak te gooien, en met Prinsjesdag de nieuwe plannen te presenteren. "De fase van de potloodschets slaan we gewoon over", zei Dijsselbloem vrijdag.

Tot die tijd blijven Dijsselbloem en Wiebes in gesprek met de oppositie. Dijsselbloem verwacht dat het overleg de komende weken met de oppositie kan beginnen. "Voor het zomerreces is zeker onze intentie."

Belastingherziening

Het kabinet kondigde vorig jaar met Prinsjesdag aan het belastingstelsel grondig te willen hervormen. De lasten op arbeid zouden omlaag moeten, door onder meer de belasting op consumptie te verhogen. De stelselherziening moet over de loop der jaren geen geld kosten voor de schatkist, maar hoeft ook niks op te leveren.

In de beginfase zullen bepaalde groepen te maken krijgen met hogere belastingen. Om hen te compenseren is 3 tot 5 miljard euro nodig voor lastenverlichting. De Nederlandsche Bank becijferde maandag dat het kabinet 5 miljard ruimte heeft voor lastenverlichting.

Het kabinet heeft steeds gezegd ook met de oppositiepartijen te willen praten over de belastinghervorming. Dat is sowieso nodig omdat VVD en PvdA in de Senaat samen maar 21 zetels hebben, waar 38 nodig is voor een meerderheid.